KOOPERATIVA - samostatné poistenie finančnej straty GAP

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP ako ďalšia poisťovňa začala ponúkať samostatné poistenie finančnej straty, známe tiež ako GAP poistenie, ktoré nie je naviazané na nutnosť mať uzatvorené havarijné poistenie v poisťovni KOOPERATIVA.

Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy poistenia finančnej straty v poisťovni KOOPERATIVA je mať uzatvorené primárne havarijné poistenie v ktorejkoľvek poisťovni.

Doposiaľ KOOPERATIVA ponúkala poistenie GAP len pre svojich klientov havarijného poistenia. Teraz si môžu klienti, ktorí majú záujem o uzatvorenie poistenia finančnej straty GAP uzatvoriť poistnú zmluvu bez ohľadu na to, kde majú uzatvorené havarijné poistenie v Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s., KOOPERATIVA poisťovni, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP, QBE Insurance (Europe) Limited a Wüstenrot poisťovni, a.s.
Poistenie finančnej straty aktuálne ponúka aj UNIQA poisťovňa, a.s., avšak len ako pripoistenie pre klientov, ktorí majú v UNIQA poisťovni uzatvorené aj havarijné poistenie.

Poistenie finančnej straty

Poistenie GAP je navrhnuté tak, aby čo najviac chránilo investíciu do vozidla v prvých rokoch po jeho zakúpení, kedy je jeho amortizácia najrýchlejšia.

Havarijné poistenie kryje klientovo riziko do výšky zostatkovej (trhovej) ceny vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti. Poistné plnenie z havarijného poistenia je navyše pri dojednanej spoluúčasti znížené o túto čiastku.

Poistenie finančnej straty kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a zostatkovou (trhovou) cenou vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti, prípadne nahrádza spoluúčasť z havarijného poistenia.

Uzatvorte si poistenie on-line