Ceny PZP porovnáte za 2 minúty

Stačí zaplatiť a môžete jazdiť

Ihneď si môžete vytlačiť bielu kartu a zmluvu

Porovnaním cien poistenia auta PZP ušetríte až 50 eur ročne!

Porovnajte si cenové ponuky všetkých poisťovní ponúkajúcich povinné zmluvné poistenie online a sami si vyberte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie. Pri každej kalkulácií PZP zohľadňujeme množstvo údajov, výhod a bonusov, aby sme Vám mohli pripraviť najvýhodnejšiu ponuku priamo pre Vás.

Najlepšie sadzby PZP

Viac informácí o PZP

  1. Do kalkulačky PZP zadáte základné údaje o vozidle.
  2. Zobrazí sa Vám porovnanie cien PZP a zvolíte si poisťovňu.
  3. Zadáte osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy.
  4. Okamžite po odkliknutí poistenia si môžete vytlačiť zmluvu i bielu kartu.
  5. Zaplatíte a môžete jazdiť!
  6. Po úhrade Vám prídu originálne dokumenty poštou!

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie PZP kryje škody, ktoré spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iných.

Kto má povinnosť uzatvoriť poistenie PZP

Povinnosť uzatvoriť poistenie PZP sa vzťahuje na každé motorové vozidlo. Motorovým vozidlom sa rozumie samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. Vozidlo zapísané v evidencií vozidiel musí byť poistené bez ohľadu na to, či je vozidlo využívané alebo nie. Ak vozidlo nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže byť držiteľovi udelená zo strany správneho orgánu pokuta za neuzatvorenie poistenia PZP.

Poistenie online

Najvýhodnejší spôsob ako uzatvoriť povinné zmluvné poistenie je poistiť sa cez internet. V pohodlí domova Vám naša kalkulačka vypracuje pre Vaše poistenie PZP porovnanie ponúk všetkých poisťovní a si vyberiete to najlacnejšie a najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie a v priebehu pár minút sa poistíte. Automaticky Vám priznáme všetky možné zľavy a teda pre Vaše poistenie PZP porovnanie nemusí spočívať v časovo náročných návštevách viacerých poisťovní a zjednávaní podmienok, u nás si sami porovnáte PZP a vyberiete si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie.

Platnosť poistenia

Poistenie je platné odo dňa, ktorý si osoba uzatvárajúca poistnú zmluvu zvolí. Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistné obdobie je jeden rok.

Potvrdenie o uzatvorení poistenia

Ako potvrdení o uzatvorenia povinného poistenia slúži na území SR tzv. biela karta. Tento doklad je možné použiť na preukázanie uzatvorenia poistenia na dopravnom inšpektoráte pri prihlásení vozidla do evidencie a taktiež pri cestnej kontrole. Zelená karta potvrdzuje, že vozidlo má uzatvorené povinné zmluvné poistenie v prípade ak sa nachádza mimo územia SR. Pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia cez portál Rýchlepoistenie.sk máte potvrdenie o poistení k dispozícii okamžite po natypovaní údajov do poistnej zmluvy.

Zmena poisťovne PZP

Poisťovňu je možné zmeniť vždy k výročnému dňu poistenia tak, že najneskôr šesť týždňov pred výročným dňom povinného zmluvného poistenia poistník doručí poisťovni výpoveď poistnej zmluvy.

Akciové sadzby poistenia PZP - porovnanie

Najoptimálnejšie je v prípade PZP porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Ponúkame Vám nové a ešte výhodnejšie akciové ceny povinného poistenia PZP. Pri poistení cez internet oproti bežným sadzobníkovým cenám ušetríte ešte viac ako by ste poistenie uzatvorili v kamennej pobočke poisťovne. Presvedčte sa, že pri PZP porovnanie sadzby povinného zmluvného poistenia v 9 poisťovniach, ktoré zohľadňujú všetky možné zľavy a bonusy pre PZP môže pre Vás priniesť značnú úsporu na PZP. Sami zistíte, že porovnaním na povinnom zmluvnom poistení môžete ušetriť v priemere 50 Eur voči Vášmu predchádzajúcemu PZP.

Povinné zmluvné poistenie - produkty poisťovní

Na to, aby sme Vám vedeli ponúknuť výhodné PZP porovnanie ponúk viacerých poisťovní je nevyhnutné. V prípade PZP porovnanie poisťovní uskutočníte jednoducho prostredníctvom nášho portálu, ktorý spolupracuje s viacerými poisťovňami a preto pre Vaše PZP porovnanie cien bude vždy aktuálne.

Allianz - Slovenská poisťovňa

PZP Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. s limitom poistného plnenia 5 mil. EUR/ 1 tis. EUR. Jedine Allianz umožňuje klientom znížiť si cenu PZP voľbou spoluúčasti.

ASTRA poisťovňa

PZP Astra poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie ASTRA ponúka zákony limit poistného plnenia vo výške 5 mil. EUR/ 1 tis. EUR. Súčasťou PZP Astra sú asistenčné služby.

AXA pojišťovna

PZP AXA pojištovna, a.s., organizačná zložka Slovensko

AXA ponúka jeden z najvyšších limitov poistného krytia pre povinné zmluvné poistenia - 5 mil. EUR / 2,5 mil. EUR. Navyše k povinnému zmluvnému poisteniu ponúka jedny z najrozsiahlejších asistenčných služieb na trhu. Klientom umožňuje prístup k zmluve PZP on-line cez internet.

ČSOB poisťovňa

PZP ČSOB poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie v ČSOB má limity krytia na úrovni 5 mil. EUR / 1 mil. EUR. Poisťovňa k povinnému zmluvnému poisteniu ponúka bezplatne úrazové poistenie dieťaťa.

Generali poisťovňa

PZP Generali Poisťovňa, a.s.

Generali vo svojom produkte PZP ponúka vysoké limity krytia 6 mil. eur / 6. mil eur bez príplatku a úrazové poistenie, alebo stret so zverou, alebo poistenie výtlku v cene poistného.

Groupama Garancia poisťovňa

PZP Groupama Garancia poisťovňa, a.s.

Poistné krytie je na úrovni 5 mil. EUR / 1 mil. EUR. Poisťovňa stanovuje cenu a segmentuje klientov na základe bydliska, štandardných údajov o motore a ako jediná poisťovňa poskytuje zľavu na PZP autám s benzínovým motorom.

KOMUNÁLNA poisťovňa

PZP Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Povinné zmluvné poistenie v Komunálnej poisťovni má limity krytia na úrovni 5 mil. EUR / 1 mil. EUR (PZP Garant plus), alebo na úrovni 5 mil. EUR / 2 mil. EUR (PZP Eurogrant plus). Poisťovňa k povinnému zmluvnému poisteniu ponúka bezplatne úrazové poistenie posádky a poistenie vozidla proti živlom na základe verejného prísľubu vydaného v danom roku.

KOOPERATIVA poisťovňa

PZP Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Poistné krytie v poisťovni Kooperativa je na úrovni 5 mil. EUR / 1 mil. EUR pre produkt PZP Partner a na úrovni 5. mil. EUR / 2. mil. EUR pre produtk PZP Europartner. Poisťovňa k povinnému zmluvnému poisteniu ponúka bezplatne úrazové poistenie posádky a poistenie vozidla proti živlom na základe verejného prísľubu vydaného v danom roku.

Union poisťovňa

PZP Union poisťovňa, a.s.

Union ponúka povinné zmluvné poistenie v troch moduloch krytia. Základný zákonný limit plnenia pre PZP spĺňa produkt PZP Mini s limitom 5 mil. EUR / 1 mil. EUR, ktorý ponúka bez asistenčných služieb. Modul krytia PZP Optimum s asistenčnými službami prináša krytie s limitmi 5 mil. EUR / 3 mil. Modul krytia PZP Excellent s najširším rozsahom asistenčných služieb obsahuje najširšie krytie na slovenskom trhu 5 mil. EUR / 5 mil. EUR.

UNIQA poisťovňa

PZP Uniqa poisťovňa, a.s.

Povinné zmluvné poistenie s limitmi 5 mil. EUR / 1 mil. EUR.

Wüstenrot poisťovňa

PZP Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poisťovňa ponúka produkt PZP s limitmi 5 mil. EUR / 1 mil. EUR.

Uzatvorte si poistenie on-line