Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia)
1 050 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelné vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov )
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: nie
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa začiatku návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky:
Limit krytia: 5 300 000 eur (za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia)
1 100 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelné vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov )
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa začiatku návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky:
Limit krytia: 5 300 000 eur (za škodu na zdraví, náklady pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia)
5 000 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelné vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov )
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa začiatku návrhu poistnej zmluvy.
Poistné podmienky:
Náhradné vozidlo pri nehode na pár dní
Vybitá batéria
Odťah vozidla do servisu
Zošrotovanie vraku
Defekt pneumatiky
Ubytovanie pri nehode
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovený 
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Územieúzemie SRzahraničie
Kumulatívny limit pre služby150 eur250 eur
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 75 eurmax. 75 eur
Odťah vozidlamax. 150 eur, 50 kmnajbližší servis v SR, max. 250 eur
Úschova3 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 50 eur / osoba1 noc, max. 50 eur / osoba
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusánoáno
Náhradné vozidloánonie
Zošrotovanieánoáno
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 50 eurmax. 50 eur
Odťah vozidlamax. 100 eurmax. 100 eur
Úschovanienie
Náhradné vozidlonienie
Ubytovanie v hotelinienie
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusnienie
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hotelinie2 noci
Návrat domovnieáno
Pokračovanie v cestenienie
Náhradné vozidloánonie
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizujezorganizuje
Vyčerpanie/zámena palivazorganizujezorganizuje
Defekt pneumatikymax. 70 eurmax. 70 eur
Vybitá batériamax. 70 eurmax. 70 eur
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňzorganizujezorganizuje
Repatriácia vozidlanieáno
Náhradné vozidlo pri nehode na pár dní
Vybitá batéria
Vysoké limity
Odťah vozidla do servisu
Zošrotovanie vraku
Defekt pneumatiky
Ubytovanie pri nehode
Územieúzemie SRzahraničie
Kumulatívny limit pre služby250 eur650 eur
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 120 eurmax. 120 eur
Odťah vozidlamax. 250 eur, 60 kmnajbližší servis v SR, max. 650 eur
Úschova3 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 50 eur / osoba2 noci, max. 50 eur / osoba
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusánoáno
Náhradné vozidloánonie
Zošrotovanieánoáno
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 75 eurmax. 75 eur
Odťah vozidlamax. 150 eurmax. 150 eur
Úschovanienie
Náhradné vozidlonienie
Ubytovanie v hotelinienie
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusnienie
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hotelinie2 noci
Návrat domovnieáno
Pokračovanie v cestenienie
Náhradné vozidloánonie
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizujezorganizuje
Vyčerpanie/zámena palivazorganizujezorganizuje
Defekt pneumatikymax. 70 eurmax. 70 eur
Vybitá batériamax. 70 eurmax. 70 eur
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňzorganizujezorganizuje
Repatriácia vozidlanieáno