Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 240 000 eur (pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného)
1 050 000 eur ( pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Konkurenčné výhody: Úrazové poistenie vodiča a členov posádky poisteného vozidla
Poistenie batožiny a stretu so zverou (platí iba pre osobné motorové vozidlá a nákladné motorové vozidlá do 3,5t. - kategória M1 a N1)
Poistné podmienky:
Limit krytia: 5 000 000 eur (pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného)
1 000 000 eur ( pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Konkurenčné výhody: Úrazové poistenie vodiča a členov posádky poisteného vozidla
Poistenie batožiny a stretu so zverou(platí iba pre osobné motorové vozidlá a nákladné motorové vozidlá do 3,5t. - kategória M1 a N1)
Poistné podmienky:
Limit krytia: 5 000 000 eur (pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného)
2 000 000 eur ( pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú bez navýšenia.
Poistné krytie nadobúda účinnosť dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, iba za predpokladu, že v lehote na zaplatenie poistného uvedenej v návrhu poistnej zmluvy bolo poistné zo strany poistníka uhradené.
Poistné musí byť uhradené do dňa počiatku poistnej zmluvy.
Konkurenčné výhody: Úrazové poistenie vodiča a členov posádky poisteného vozidla
Poistenie batožiny a stretu so zverou (platí iba pre osobné motorové vozidlá a nákladné motorové vozidlá do 3,5t. - kategória M1 a N1)
Poistné podmienky:
Náhradné vozidlo pri nehode na 24 hodín
Ubytovanie pri nehode
Odťah vozidla do servisu
Len na území SR!
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovený 
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miesteánonie
Odťah vozidlapríjazd + max 100kmnie
Úschova7 dní x 6,6388 eurnie
Odťah do miesta bydliskazorganizujenie
Ubytovanie v hoteli1 x 66,38 eurnie
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak/taxinie
Náhradné vozidlo24 hodínnie
Zošrotovanienienie
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestezorganizujenie
Odťah vozidlazorganizujenie
Úschovazorganizujenie
Náhradné vozidlozorganizujenie
Ubytovanie v hotelizorganizujenie
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobuszorganizujenie
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 x 66,38 eurnie
Návrat domovvlaknie
Pokračovanie v cestevlaknie
Náhradné vozidlo24 hodínnie
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčov50 eurnie
Vyčerpanie/zámena paliva50 eurnie
Defekt pneumatiky50 eurnie
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 500 eur
Repatriácia vozidlanienie
Náhradné vozidlo pri nehode na 24 hodín
Ubytovanie pri nehode a poruche
Odťah vozidla do servisu
Defekt
Strata kľúčov
Zámena paliva
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miesteáno120 eur
Odťah vozidlapríjazd + max 50km120 eur
Úschova10 dní x 7 eur10 dní x 7 eur
Odťah do miesta bydliskazorganizujenie
Ubytovanie v hoteli1 x 66,38 eur2 x 60 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak/taxivlak
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Zošrotovanienienie
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miesteáno120 eur
Odťah vozidlapríjazd + max 50km120 eur
Úschova10 dní x 7 eur10 dní x 13 eur
Náhradné vozidlozorganizujenie
Ubytovanie v hoteli1 x 66,38 eur2 x 60 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak/taxi do 100 eurvlak/lietadlo
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 x 66,38 eur2 x 60 eur
Návrat domovvlakvlak/lietadlo
Pokračovanie v cestevlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčov50 eur50 eur
Vyčerpanie/zámena paliva50 eur50 eur
Defekt pneumatiky50 eur50 eur
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 1000 eur
Repatriácia vozidlanienie