Sídlo spoločnosti:Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO:315 955 45
Telefón:0800 112 222
Poistné udalosti:+421 2 5262 7282
Asistenčná služba:+421 2 6353 2236
Kontakt:Napíšte nám
Web:www.kpas.sk

Komunálna poisťovňa zahájila svoju činnosť v roku 1994 ako univerzálna poisťovňa, výraznejšie sa realizujúca v komunálnom segmente. V roku 2001 sa stala súčasťou poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. V roku 2009 sa Komunálna poisťovňa zlúčila so životnou poisťovňou skupiny Vienna Insurance Group - poisťovňou Kontinuita. Vienna Insurance Group na Slovensku pôsobí od roku 1990 aj prostredníctvom Kooperativa poisťovne a od roku aj prostredníctvom Poisťovňe Slovenskej sporiteľne

Viac informácií o produktoch Komunálnej poisťovne