Havarijné poistenie

Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 90% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby:áno
Poistné podmienky:

Havarijné poistenie Wüstenrot je určené pre nové i jazdené motorové vozidlá.

Rozsah havarijného poistenia Wüstenrot:

1. poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri:

  • dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
  • pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
  • živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
  • zásahu cudzej osoby,
  • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla.

2. krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.

K havarijnému poisteniu Wüstenrot bezplatne!

Náhradné vozidlo pri nehode až na 5 dní
Odťah vozidla do servisu
Ubytovanie pri nehode a poruche
Defekt, zámena paliva, vybitá autobatéria
ÚzemieSR a ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste100 eur200 eur
Odťah vozidla105 eur200 eur
Úschova10 eur / deň, max 5 dní10 eur / deň, max 5 dní
Ubytovanie v hotelimax 2 noci, 50 eur os./nocmax 3 noci, 70 eur os./noc
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusáno, reálne nákladyáno, reálne náklady
Náhradné vozidlo5 dní, limit 50 eur/ deň5 dní, limit 50 eur/deň
Zošrotovanie0 eur200 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste100 eur200 eur
Odťah vozidla105 eur200 eur
Úschova10 eur / deň, max 5 dní10 eur / deň, max 5 dní
Náhradné vozidlonienie
Ubytovanie v hoteli2 noci, limit 50 eur os./deň3 noci, limit 70 eur os./deň
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusáno, reálne nákladyáno, reálne náklady
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hotelimax 2 noci, 50 eur os./nocmax 3 noci, 70 eur os./noc
Návrat domováno, reálne nákladyáno, reálne náklady
Pokračovanie v cesteáno, reálne nákladyáno, reálne náklady
Náhradné vozidlo5 dní, limit 50 eur/ deň5 dní, limit 50 eur/deň
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovnienie
Vyčerpanie/zámena paliva100 eur (min. 30 km od bydliska)200 eur (min. 30 km od bydliska)
Defekt pneumatiky100 eur (min. 30 km od bydliska)200 eur (min. 30 km od bydliska)
Vybitá batéria100 eur (min. 30 km od bydliska)200 eur (min. 30 km od bydliska)
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 350 eur
Repatriácia vozidlanienie/odťah do najbližšieho servisu v SR