Havarijné poistenie

Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 90% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby:áno
Poistné podmienky:

Havarijné poistenie Wüstenrot je určené pre nové i jazdené motorové vozidlá.

Rozsah havarijného poistenia Wüstenrot:

1. poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri:

  • dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
  • pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
  • živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení),
  • zásahu cudzej osoby,
  • poškodenie vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla.

2. krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy.