Havarijné poistenie AUTOBONUS

Názov produktu:Havarijné poistenie AUTOBONUS
Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 90% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby:áno
Poistné podmienky:

K havarijnému poisteniu v KOMUNÁLNEJ poisťovni bezplatne!

Náhradné vozidlo pri nehode na 1 deň
Ubytovanie pri nehode a poruche
Odťah vozidla do servisu
Zámena paliva
Strata kľúčov
Defekt pneumatiky
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskaNehoda SR: 0km, porucha SR: 30 km;hranice SR
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste92,94 eur175 eur
Odťah vozidla92,94 eur175 eur
Úschova10 dní10 dní
Odťah do miesta bydliskazorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 x 82,98 eur2 x 75 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak/taxi do 99,58 eurvlak/lietadlo
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Zošrotovanienie500 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste92,94 eur175 eur
Odťah vozidla92,94 eur175 eur
Úschova10 dní10 dní
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Ubytovanie v hoteli1 x 82,98 eur2 x 75 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak/taxi do 99,58 eurvlak/lietadlo
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 x 82,98 eur2 x 75 eur
Návrat domovvlak/taxivlak/lietadlo
Pokračovanie v cestevlak/taxivlak/lietadlo
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčov73,03 eur150 eur
Vyčerpanie/zámena paliva73,03 eur150 eur
Defekt pneumatiky73,03 eur150 eur
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 10 000 eur
Repatriácia vozidlaniepo havárií, limit 250 eur