Bezplatné porovnanie cien a podmienok 10 poisťovní.

Bezplatné porovnanie cien a podmienok 10 poisťovní.

Asistencia a servis pri poistnej udalosti.

Havarijné poistenie auta od 10 poisťovní. Porovnanie cien a krytia havarijného poistenia.

Vyberte si najvýhodnejšie havarijné poistenie pre Vaše auto! Porovnáme pre Vás ponuky viacerých poisťovní, vysvetlíme Vám rozdiely v parametroch havarijného poistenia. Priblížime Vám naše skúsenosti s jednotlivými poisťovňami a upozorníme Vás na nástrahy v poistných podmienkach. V prípade vzniku škody Vám pomôžeme s poistnou udalosťou.

Najlacnejšie havarijné poistenie!

Novinky v havarijnom poistení

Ako uzatvoriť havarijné poistenie?

Do kalkulačky havarijného poistenia zadáte základné údaje o vozidle.
Po zobrazení cien si vyberiete poisťovňu, ktorá vám vyhovuje.
Zadáte osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy.
Do e-mailu Vám zašleme návrh zmluvy.
Pokiaľ je vaše auto jazdené, bude vás kontaktovať náš technik ohľadom obhliadky.
Uhradíte poistné a môžete jazdiť.

Informácie o havarijnom poistení

Havarijné poistenie sa od povinného zmluvného poistenia líši tým, že je dobrovoľné. Ak vznikne škoda na poistenom vozidle, takáto poistka zabezpečí financie na jeho opravu, prípadne kúpu nového. Jeho výhodou je najmä ušetrenie vlastných finančných prostriedkov v prípade vzniku škôd. Pri výbere havarijného poistenia je potrebné zohľadniť viacero parametrov, preto je potrebné vybrať tú správnu poisťovňu.

Havarijná poistka vozidla väčšinou pokryje tieto riziká: havária, krádež, poškodenie živlami, vandalizmus, poškodenie čelného skla, úraz a trvalé následky po úraze v dôsledku havárie, krádež alebo poškodenie batožiny prepravovanej vo vozidle.

Asistenčné služby sú bežnou súčasťou havarijnej poistky, ktoré ponúkajú všetky poisťovne v našej ponuke. Dajú sa využiť aj v prípade, že sa nestane poistná udalosť, ale počas jazdy autom alebo iným vozidlom nastane iná nepríjemnosť. Asistenčné služby môžu prísť vhod pri úhrade odťahu vozidla v prípade mechanickej poruchy, oprave defektu alebo úhrade výdavkov na náhradné ubytovanie. Takáto pomoc pri nepríjemnosti na ceste vám môže mimoriadne uľahčiť riešenie problémov a aj ušetriť financie. Okrem toho väčšina poisťovní umožňuje pridať aj rozšírený obsah k asistenčným službám, dokonca aj právnu pomoc! Ich rozsah vždy závisí od podmienok konkrétnej poisťovne a tak je dobré tomu venovať chvíľku pozornosti a naštudovať si, čo presne vaša havarijná poistka kryje.

Havarijné poistenie - na čo si dať pozor?

Každý, kto uzatváral havarijnú poistku vie, že ceny sa od seba môžu výrazne líšiť. Je to z dôvodu niekoľkých parametrov, na ktoré si treba dať pozor:

Spoluúčasť

Spoluúčasť je čiastka, ktorou sa klient zúčastňuje na škode. Na výber sú viaceré možnosti, väčšinou však platí, že čím nižšia suma spoluúčasti, tým je takéto havarijné poistenie drahšie.

Rýchlepoistenie Vám ponúkne havarijné poistenie s nasledovnými najbežnejšími spoluúčasťami:

  • 5%, minimálne 165 eur,
  • 5%, minimálne 100 eur,
  • 2%, minimálne 66 eur,
  • spoluúčasť 99 eur, 199, eur, 299 eur
  • 10%, minimálne 333 eur,
  • havarijné poistenie bez spoluúčasti

Havarijné poistenie na novú, alebo aktuálnu hodnotu

Dilema nastane pri rozhodovaní, ako poistiť staršie vozidlo. Existujú dve možnosti: staršie vozidlo sa dá poistiť na hodnotu nového v roku výroby alebo na aktuálnu cenu auta, ktorá zohľadňuje vek aj opotrebovanosť vozidla.

Havarijné poistenie na novú hodnotu - pri tomto poistení sa hodnota vypočíta podľa toho, akú cenu malo vozidlo v roku jeho výroby. Na základe tejto sumy sa vypočíta aj cena za havarijnú poistku. Ak nastane čiastková poistná udalosť, poisťovňa v ktorej je vozidlo poistené uhradí náklady v hodnote náhradných dielov. V prípade, že je vozidlo následkom poistnej udalosti neopraviteľné, vznikne totálna škoda a z havarijného poistenia sa majiteľovi vyplatí zostatková hodnota vozidla.

Havarijné poistenie na aktuálnu hodnotu - pri poistení na aktuálnu hodnotu sa zohľadňuje vek vozidla a jeho stav, resp. opotrebovanie. V porovnaní s prvým typom havarijnej poistky je cena za poistku na aktuálnu hodnotu nižšia. Na Rýchlepoistenie.sk ponúkame našim klientom kvalitatívne porovnateľné poistenie na aktuálnu hodnotu s poistením na novú hodnotu.

Územná platnosť poistenia

V poistnej zmluve sa dojednáva aj územná platnosť havarijného poistenia. Najobvyklejšie sú havarijné poistky s územnou platnosťou na Slovensku ale aj v Európe alebo vybrané štáty.

Plnenie poisťovne

Plnenie poisťovne pri nákladoch na opravu poškodeného vozidla sa vypočítava s odrátaním spoluúčasti. Podstatným faktorom, ktorý ovplyvňuje plnenie poisťovne je aj výška škody, ktorú daná poisťovňa považuje za totálnu, resp. oprava takto poškodeného auta, sa neoplatí. Čím je táto suma vyššia, tým je pre klienta poistenie výhodnejšie.

Havarijné poistenie - produkty poisťovní

Vyberte si najvýhodnejšie havarijné poistenie od našich partnerov:

Allianz - Slovenská poisťovňa
Havarijné poistenie Allianz - SP

Allianz ponúka havarijné poistenie s voliteľnými spoluúčasťami 2%, minimálne 66 eur a 5%, minimálne 165 eur.

AXA poisťovna, člen UNIQA Insurance Group
Havarijné poistenie AXA poisťovna, člen UNIQA Insurance Group

AXA ako jedna z mála poisťovní na našom trhu ponúka havarijné poistenie ako na novú hodnotu vozidla, tak aj na jeho aktuálnu zostatkovú hodnotu. K havarijnému poisteniu ponúka široké portfólio pripoistení: poistenie čelného skla, poistenie batožiny, poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie náhradného vozidla a rozšírené asistenčné služby. Dostupné spoluúčasti sú: 2%, minimálne 66 eur a 5%, minimálne 165 eur.

Generali poisťovňa
Havarijné poistenie Generali

Generali Slovensko ponúka dva produkty havarijného poistenia - havarijné poistenie na novú hodnotu Autoprima a havarijné poistenie na zostatkovú hodnotu Superauto. K dispozícií je základná spoluúčasť 5%, minimálne 165 eur, alebo spoluúčasť 5%, minimálne 66 eur a doplnkové pripoistenia čelného skla, úrazu dopravovaných osôb, náhradného vozidla a rozšírené asistenčné služby.

Groupama Garancia poisťovňa
Havarijné poistenie Groupama Garancia

Havarijné poistenie od Groupamy ponúka štandardne spoluúčasť 5%, minimálne 100 eur. Umožňuje pripoistiť sklá vozidla a úraz dopravovaných osôb. Havarijné poistenie Groupamy sa uzatvára vždy na novú hodnotu vozidla.

KOMUNÁLNA poisťovňa
Havarijné poistenie Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa ponúka havarijné poistenie so štandardnými spoluúčasťami, s doplnkovými pripoisteniami batožiny, úrazu a čelného skla.

KOOPERATIVA poisťovňa
Havarijné poistenie Kooperativa

Havarijné poistenie od Kooperativy umožňuje klientovi si zvoliť zo štandardného portfólia spoluúčastí. K havarijnému poisteniu Kooperativa je možné dojednať poistenie batožiny, úrazu a čelného skla.

Union poisťovňa
Havarijné poistenie Union

Union vstúpil na trh havarijného poistenia zatiaľ ako posledný hráč koncom roka 2009 a ponúka široké spektrum spoluúčastí. Zaujímavé sú aj tým, že ich výška je vždy stanovená fixne sumou a nie percentom. K havarijnému poisteniu Union je možné zvoliť bežné spoluúčasti 99 eur, 199 eur, 299 eur a takisto je možné uzatvoriť aj havarijné poistenie bez spoluúčasti. K havarijnému poisteniu Union je možné dojednať poistenie čelného skla, úrazu dopravovaných osôb a batožiny.

UNIQA poisťovňa
Havarijné poistenie Uniqa

Havarijné poistenie od Uniqy ponúka na trhu absolútne najširšie možnosti voľby spoluúčasti, od klasických spoluúčastí ako 5%, minimálne 165 eur, 5%, minimálne 66 eur, cez fixné spoluúčasti až po havarijné poistenie bez spoluúčasti. Výhodou je cenovo výhodné dopoistenie čelného skla, úrazu dopravovaných osôb, náhradného vozidla, ale aj novinka na trhu pripoistení k havarijnému poisteniu - poistenie lomu stroja (predĺžená záruka na mechanické poruchy vozidla).

Wüstenrot poisťovňa
Havarijné poistenie Wüstenrot

Wustenrot ako jediná poisťovňa na našom trhu odpustí klientovi platbu zmluvne dohodnutej spoluúčasti na havarijnom poistení ak je škoda väčšia ako 3500 eur a zároveň si klient nechá opraviť vozidlo v jednom z Wüstenrot servisov.

Uzatvorte si poistenie on-line