Uzatvorte si cestovné poistenie on-line.

Poistenie uzatvoríte do 5 minút!

Voliteľné pripoistenia

Zaplatíte a môžete cestovať

Okamžitá tlač asistenčnej karty

Uzatvorte si cestovné poistenie z pohodlia domova!

Porovnajte si cenové ponuky viacerých poisťovní ponúkajúcich cestovné poistenie online a sami si vyberte najvýhodnejšie cestovné poistenie s možnosťou voľby širokého množstva pripoistení.

Obmedzenie cestovného poistenia kvôli COVID-19

Pri uzatváraní cestovného poistenia cez naše stránky venujte prosím zvýšenú pozornosť aktuálnej situácii v súvislosti s Covid-19 a opatreniam týkajúcim sa krajiny, kam sa chystáte cestovať. Väčšina poisťovní nehradí škody, ktoré vniknúť na územie štátu, do ktorého aktuálne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR neodporúča cestovať.

Niektoré poisťovne neumožňujú stále uzatvárať cestovné poistenie, preto v ponuke nájdete iba poisťovne, ktoré cestovné poistenie už uvoľnili.

Najlepšie ceny pre cestovné poistenie

Novinky v cestovnom poistení

Ako uzatvoriť cestovné poistenie?

Do kalkulačky cestovného poistenia zadáte informácie o ceste.
Zobrazí sa Vám porovnanie cien cestovného poistenia a zvolíte si poisťovňu.
Zadáte osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy.
Potvrdíte vložené údaje a vytlačíte si zmluvu a bielu kartu.
Okamžite si môžete vytlačiť zmluvu i asistenčnú kartu.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - cestovné poistenie

Cestovné poistenie tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečných zahraničných ciest, či už ste sa rozhodli vyraziť na súkromnú dovolenku s rodinou alebo pracovnú cestu. Podstatou cestovného poistenia je najmä poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Toto kryje náklady, ktoré vám vzniknú pri ošetrení, liečení alebo hospitalizácií v nemocnici. Takisto kryje náklady na liečivá, transport a ďalšie úkony spojené s daným ochorením poistenej osoby. Okrem tohoto poistenia je možné pridať k cestovnému poisteniu aj tieto pripoistenia, ktoré môžu v krízovej situácii prísť vhod:

  • Úrazové poistenie
  • Poistenie zodpovednosti
  • Poistenie batožiny
  • Poistenie právnej ochrany

Úrazové poistenie

Úrazové pripoistenie môže prísť vhod, ak sa vám stane úraz alebo zranenie. Takéto poistenie vám pokryje náklady spojené s liečením a ošetrením. Tieto náklady síce hradí aj poistenie liečebných nákladov, ale výhodou úrazového poistenia je, že poskytuje aj odškodné poistenej osobe s úrazom.

Poistenie zodpovednosti

Pri návšteve cudzej krajiny sa môže stať všeličo. Napríklad ak by ste ako poistenec spôsobili škodu tretej osobe (na majetku, živote alebo zdraví), poistenie zodpovednosti sa postará o finančné ťažkosti spojené s škodou. Takúto škodu môžete spôsobiť nedopatrením alebo omylom, keďže v cudzej krajine nemusíte poznať lokálne právne pomery. Iný kraj, iný mrav. Poistenie zodpovednosti preto obsahuje aj asistenčné služby s možnosťou právnej pomoci (napríklad tlmočník, advokát, kaucie a pod.).

Poistenie batožniny

Ak sa vám pri zahraničnej ceste vyskytne taká nepríjemnosť akou je poškodenie batožiny, jej odcudzenie alebo strata, poistenie batožiny vám poskytne finančnú náhradu!

Poistenie právnej ochrany

Pri nehode, podnikaní či úraze v zahraničí sa môže stať, že budete potrebovať svoje nároky riešiť súdnou cestou. V tomto prípade sa bude hodiť pripoistenie právnej ochrany, ktoré zabezpečí krytie právnych nárokov alebo na ochranu poisteného pred neoprávnene vznesenými nárokmi počas takejto zahraničnej cesty.

Nestačí mi Európsky preukaz poistenca pri pobytoch v rámci EÚ?

Keďže Slovenská republika je už vyše 10 rokov súčasťou Európskej únie, vyplývajú nám z tohoto členstva aj určité výhody v oblasti zdravotníctva. Mnohí ľudia si ale myslia, že Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) nahrádza aj liečebné cestovné poistenie. Nie je to však úplne tak. Na báze EPZP je účastník verejného zdravotného poistenia jednej členskej krajiny EÚ oprávnený získať zdravotnú starostlivosť aj v inej členskej krajine EÚ. Je to však za takých podmienok, aké majú účastníci verejného zdravotného poistenia danej krajiny. Poistenie EPZP vám v prípade potreby spoluúčasti pacienta (záleží na lokálnom systéme verejného zdravotníctva danej krajiny), prevozu na Slovensko a repatriáciu nepokryje náklady na takéto tzv. “nadštandardné služby”. Rovnako nekryje ani náklady na ošetrenie v neverejnej zdravotnej inštitúcii.

Preto je najvhodnejšie sa poistiť aj ak cestujete iba v rámci krajín Európskej únie a využívať kombináciu EPZP a komerčného cestovného poistenia.

Cestovné poistenie - produkty poisťovní

Aby sme vám vedeli poskytnúť to najvýhodnejšie cestovné poistenie, je nevyhnutné porovnať ponuky viacerých poisťovní. Na základe našej pravidelnej spolupráce s viacerými poisťovňami vám ponúkame aktuálny prehľad ponúk cestovného poistenia našich partnerských poisťovní:

Allianz - Slovenská poisťovňa
Cestovné poistenie - Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka cestovné poistenie s neobmedzeným limitom pre poistenie liečebných nákladov, alebo v rozsahu Európa Basic s limitom pre poistenie liečebných nákladov 80 000 eur. Klient sa môže rozhodnúť pre balík pripoistení, obsahujúci úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny a pri produkte s neobmedzeným limitom pre poistenie liečebných nákladov môže rovnako zvoliť poistenie rizikových športov.

AXA Assistance
Cestovné poistenie - AXA Assistance

AXA Assistance klientom ponúka cestovné poistenie v moduloch Reference, Reference plus, Reference super, Reference super plus, Komfort, Excelent. Jednotlivé moduly cestovného poistenia sa líšia svojim rozsahom krytia a zahrnutými pripoisteniami. V závislosti od zvoleného modulu cestovného poistenia si klient v AXA Assistence môže zvoliť produkt cestovného poistenia najviac vyhovujúci jeho potrebám a zahŕňajúci poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie právnej ochrany. Cestovné poistenie AXA Assistance v sebe zahŕňa asistenčné služby dostupné non-stop.

Groupama poisťovňa
Cestovné poistenie - Groupama poisťovňa

Cestovné poistenie poisťovne Groupama ponúkame v dvoch variantoch, líšiacich sa rozsahom poistného krytia a poistenými rizikami a to v moduloch OPTIMUM a STANDARD. V module STANDARD poisťovňa, okrem poistenia liečebných nákladov, ktoré je obsiahnuté aj v module OPTIMUM ponúka úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny a poistenie storna zájazdu. Poistenie je možné rozšíriť o krytie rizikových športov.

Union poisťovňa
Cestovné poistenie - Union poisťovňa

Poisťovňa Union v rámci cestovného poistenia ponúka poistenie liečebných nákladov s neobmedzeným limitom krytia a zároveň klientom umožňuje uzatvoriť úrazové pripoistenie, pripoistenie zodpovednosti za škodu a pripoistenie batožiny.

Wüstenrot poisťovňa
Cestovné poistenie - Wüstenrot poisťovňa

Cestovné poistenie od Wüstenrot poisťovne umožňuje klientom okrem poistenia liečebných nákladov pripoistiť trvalé následky úrazu, zodpovednosť za škodu, batožinu a právnu ochranu.

Uzatvorte si poistenie on-line