Najvyšší súd rozhodol. Praskliny na skle sa hradia z PZP!

Riziko, že vám z idúceho auta pred vami strelí kamienok do čelného skla a spôsobí prasklinu, je dosť vysoká. A pritom jeho výmena nie je lacná. Mnoho poisťovní preto ponúkalo k PZP pripoistenie výmeny skla. Najvyšší sú však rozhodol, že škoda musí byť hradená z povinného zmluvného poistenia. Dostať sa k plneniu však nie je vždy jednoduché.

S príplatkami je koniec

Povinné zmluvné poistenie je vlastne poistka, ktorá nekryje vaše škody, ale tie, ktoré prevádzkou motorového vozidla spôsobíte niekomu inému. Poisťovne preto často poskytovali k PZP benefit, ktorý sa vzťahoval na preplatenie poškodeného skla na vašom automobile z vašej poistky. Najvyšší súd však vydal stanovisko, že takéto pripoistenie vám netreba, škoda na vašom skle bude musieť byť hradené z „páchateľovho“ PZP.

Bude potrebné nájsť vinníka

V stanovisku Najvyššieho súdu sa uvádza, že hoci kameň nie je súčasťou motorového vozidla, bez pôsobenia otáčavého pohybu kolies idúceho motorového vozidla by kameň zostal na svojom mieste na ceste a k jeho vymršteniu a vzniku škody by nedošlo. Vinný je teda vodič, spod ktorého kameň odstrelil. To akceptujú aj poisťovne, no vyžadujú dokazovanie viny. Bez toho nie je logicky možné určiť osobu, z ktorej poistenia bude škoda hradená. Vaše PZP vám totiž nebude v tomto prípade nič platné. Navyše priamo majiteľ auta, ktoré škodu spôsobilo, musí túto skutočnosť ohlásiť poisťovni a to nebýva dvakrát jednoduché. .

Riziko stále existuje!

Zásadným problémom pri PZP teda ostáva, že musíte sami získať a označiť vinníka. V praxi pri bežnej kolízii obaja účastníci nehody vystúpia a dohodnú sa na ďalšom postupe. Pri odrazených kamienkoch je vec trochu ošemetná. V prvom rade nemusíte vinníka vôbec chytiť. Niekedy je to priam nemožné, ak okolo vás prefrčí a zostane po ňom len prach a puknuté sklo. Navyše samotný šofér auta si niečoho takého nemusí byť vedomý a potom je dokazovanie naozaj problematické. Poisťovňa teda preplatí z PZP vodiča škodu v prípade, ak bol identifikovaný vinník aj preukázané poškodenie. .

Riešenie je havarijné poistenie

Pre tých, ktorí nechcú naháňať agresívnych vodičov, ani ich prenasledovať, je vždy riešenie uzatvoriť si havarijné poistenie. Toto sa totiž vzťahuje aj na škody, ktoré spôsobíte svojmu vozidlu neúmyselne aj sami a aj na výmena skla spadá práve do oblasti havarijnej poistky. Ako sa povie. Máte to bez starostí.

Uzatvorte si poistenie on-line