Doplnkové poistenia automobilov majú množstvo výhod!

Základným poistením automobilov obvykle rozumieme povinné zmluvné poistenie a rozšírenú možnosť poistiť si auto havarijnou poistkou. V oboch prípadoch je zaujímavé auto pripoistiť.

Prilepšenie k PZP

Všetci vieme, že PZP je povinné poistenie, ktoré neslúži na krytie vašich škôd, ale následkov nehody, ktorú spôsobíte niekomu inému. K tomuto poisteniu však umožňujú niektoré poisťovne využiť rozšírenie plnenia aj na vlastné auto. Príkladom je napríklad často vyžívané rozšírenie asistenčných služieb. Tie vedia poskytnúť pomoc klientom doma aj v zahraničí. Najčastejšie sa využíva pomoc pri oprave vozidla na mieste, prípadne jeho odtiahnutie, poistenie nákladov za uchovanie vozidla, pomoc pri defekte, zabuchnutí, či strate kľúčov, čo je nepríjemné najmä v zahraničí. Dá sa pripoistiť aj náhradné ubytovanie, či prevoz domov po odcudzení automobilu. Poisťovne ponúkajú celú plejádu benefitov a asistenčných služieb k poistke a oplatia sa najmä vtedy, ak nemáte havarijné poistenie.

Havarijné poistenie – základ pre bezpečie

Havarijné poistenie sa chápe ako jeden produkt, ale v rámci neho je možné sa poistiť v rôznych variantoch krytia. Niektoré poistenia sú úspornejšie, iné naozaj komplexné, hradiace aj prémiové škody na automobiloch. Preto nemožno povedať, že stačí mať uzatvorenú havarijnú poistku a jazdiť v pohode. Ide o produkt, ktorý je potrebné autu doslova vyskladať na mieru. Medzi štandardné krytie havarijnej poistky patrí havária, živel, krádež, vandalizmus. Takmer samozrejmou súčasťou sú aj asistenčné služby. Na vyššie krytie treba pripoistenia.

Rozšírené možnosti pre vaše pohodlie

Prakticky ku všetkým variantom havarijného poistenia je možné pripoistiť doplnkové poistenia a doplnkové služby pre automobil. V ponuke poisťovní nájdeme rôzne balíčky doplnkových krytí. Komplexnosť sa líši od poisťovne k poisťovní a práve tieto prvky sú pre mnohých motoristov pomôcku, pri výbere vhodnej poisťovne. Medzi najobľúbenejšie pripoistenia a najviac využívané patria napríklad poškodenie alebo zničenia batožiny a osobných vecí, poistenie nadštandardnej výbavy, pripoistenie finančnej straty. Takéto poistenia komplexne kryje finančnú stratu, ktorá vznikne v súvislosti s totálnou škodou alebo odcudzením vozidla vo výške rozdielu medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia. Pri uzatváraní havarijného poistenia sa vždy informujte na pripoistenia. Niekedy pár centov v poistke vie usporiť mnoho nervov a tisíc eur pri plnení.

Uzatvorte si poistenie on-line