Cestovanie na dovolenku služobným autom

Používanie firemného auta už dávno nie je oklieštené len na cestu do práce a späť, prípadne na služobné cesty. Niektorí zamestnávatelia sú ochotní poskytnúť firemné vozilo svojim pracovníkom aj na súkromné účely. Všetko však má svoje pravidlá a rátať treba aj s prípadnými nepríjemnosťami vrátane vzniku škodovej udalosti. Čo všetko by ste teda mali vedieť predtým, než si požičiate služobné vozidlo trebárs na dovolenku k moru?

V prvom rade si treba uvedomiť, že ak Vám zamestnávateľ umožní pocestovať na dovolenku firemným autom, takýto benefit sa považuje za nepeňažný príjem, ktorý je zdaniteľný. Výška daňovej sadzby v súčasnosti predstavuje 1 % za každý mesiac, v ktorom bolo vozidlo zamestnancovi poskytnuté, pričom po novom sa zohľadňuje aj jeho postupná amortizácia. So znížením hodnoty vozidla v dôsledku opotrebovania sa teda znižuje aj suma, ktorú zaň odvediete.

Úlohou firmy je spracovať vlastné podmienky používania služobného auta zamestnancami na súkromné účely a presne stanoviť, aké sú zodpovednosti zamestnanca, ktorý takúto službu využije. Za základ považujeme vedenie evidencie jázd v knihách jázd, kde musia byť jasne oddelené súkromne najazdené kilometre od služobných jázd. Za pohonné hmoty spotrebované pri súkromných cestách, vrátane dovoleniek, si obvykle platí zamestnanec sám. Zamestnávateľ má možnosť využívať aj palivové karty, ktorými je možné platiť na čerpacích staniciach a suma sa následne spätne strháva z príjmu zamestnanca. Karta sa však vždy viaže na konkrétnu sieť čerpacích staníc, a tak sa Vám môže stať, že ju cestou na dovolenku nebudete mať kde použiť.

V prípade, že sa na zahraničnej dovolenke dostanete do nepríjemnej situácie, akou je škodová udalosť, v horšom prípade dopravná nehoda, platia v zásade rovnaké podmienky ako keby sa Vám stala na Slovensku. Políciu je nutné volať len ak dôjde k zraneniu osôb alebo škodám na majetku prevyšujúcim 3 990 eur. Nakoľko túto sumu je niekedy obtiažne odhadnúť, budete mať obzvlášť v tomto cudzom prostredí a s cudzím vozidlom väčšiu istotu, ak políciu radšej privoláte.

Každému, kto sa chystá na dovolenku služobným autom odporúčame, aby si vopred zistil podmienky poistnej zmluvy. V prípade, že poistenie zahŕňa aj asistenčné služby, ako napríklad odtiahnutie vozidla či požičanie náhradného vozidla, máte nárok ich využiť aj v zahraničí.

Ďalším nepríjemným scenárom je, ak dôjde ku krádeži auta. V takomto prípade je nevyhnutné o tejto udalosti bezodkladne oboznámiť políciu. V praxi môžu nastať dve alternatívy: vozidlo môže byť buď v majetku lízingovej spoločnosti alebo v majetku firmy, t.j. Vášho zamestnávateľa. V prvom prípade sa o všetku potrebnú administratívu postará lízingová spoločnosť. Zložitejšie je to v prípade, ak je auto majetkom zamestnávateľa, kedy sa musíte pripraviť na viacero vybavovačiek, vrátane nahlásenia poistnej udalosti, vyplnenia dotazníka o krádeži, odovzdania kľúčov poisťovni a ďalších úkonov, ktoré od Vás vyžiada poisťovňa či iné zainteresované orgány.

Môžeme teda zhrnúť, že používanie služobného auta na súkromné účely pre zamestnanca nie je len benefitom, ale nesie so sebou aj určitú zodpovednosť. Opäť platí, že musíte byť pripravení aj na horšie scenáre, aby ste vedeli, ako konať a na čo si dávať pozor. Je koniec koncov na zamestnávateľovi, aké podmienky si stanoví a na Vás ako zamestnancovi je zvážiť, či sa Vám požičanie

Uzatvorte si poistenie on-line