Poistenia, ktoré by malo mať každé dieťa!

Dieťa je pre každého rodiča tým najcennejším pokladom. Nie zriedka sa však živé striebro len veľmi ťažko dá ustriehnuť. Najmä keď je mimo dozoru, na prázdninách, vonku, či v škole. Preto je vhodné ho aj na miesta, kde nebudete mať nad ním ochrannú ruku, vyzbrojiť minimálne dostatočným poistným krytím.

Úraz

Je na prvom mieste u detí, ak máte chlapca, riziko úrazu sa ešte zvyšuje. Napríklad zo štatistík ČSOB Poisťovne vyplýva, že zranenia sa častejšie stávajú chlapcom, a to až v dvoch tretinách prípadov (65%). Najčastejšie hlásia úrazy rodičia 14-ročných a 11-ročných detí. Pod veľkú časť poistných udalostí a zranení detí sa v minulom roku podpísali pády, vrátane tých z bicyklov (23%). Úrazové poistenie je teda povinným základom.

Pri cestách na výlety

Dôležité je nepliesť si napríklad cestovné poistenie a úrazové poistenie. Cestovné poistenie platí iba v zahraničí a pokiaľ k nemu nie je úrazové pripoistenie, slúži len na úhradu nákladov spojených s liečbou choroby či úrazu v cudzine, prípadne nutným prevozom domov. Na rozdiel od toho, v prípade úrazového poistenia poisťovňa uhrádza aj deťom odškodné podľa závažnosti úrazu. Napríklad pri prvých letných dovolenkách s deťmi na toto rozhodne treba pamätať.

Rodinné poistenie

Základným poistením by pre každého malo byť aj životné poistenie. Tu je vhodné, ak sú deti, súčasťou životného poistenia rodiča. Najvýhodnejšie je takzvané rodinné poistenie. Ideálne je rizikové životné poistenie na závažné ochorenia, trvalé následky, či denné odškodné. V prípade jednej zmluvy je možné v poisťovni často uplatniť aj dodatočné zľavy a poistenie sa tak stáva ešte výhodnejším. V tomto prípade platí, že pre dieťa je najvýhodnejšie, ak je poistený rodič. Nakoľko v prípade ťažkých životných situácií vie práve poistné krytie zabezpečiť napríklad vyplatenie hypotéky a dôstojný život, ak by jeden rodič utrpel ujmu. Tu platí, že životná poistka rodiča má pre dieťa veľký význam.

Špeciálne životné poistenie

Mnoho poisťovní ponúka aj špeciálne životné poistenie pre deti a mládež. Je obvykle komplexné s možnosťou pripoistiť špecifické detaily. Ušité je aj na komplikované situácie. Tými sú napríklad aj situácie, ak sa stane úraz na hodinách telesnej výchovy, poistený študent získa odškodné od poisťovne. Osobitnou záležitosťou sú napríklad aj pripoistenia na ukradnuté alebo zničené veci prešetrované políciou. Pozor však na výluky, kam napríklad nespadajú krádeže na školskom internáte. Vylúčené z poistenia môžu byť taktiež rôzne cenné predmety či umelecké diela.

Zodpovednosť na škodu

Môže byť súčasťou viacerých poistení, ale je vhodné ho dieťaťu zabezpečiť. To sa môže vzťahovať na situácie doma, vonku, v škole na výlete. Vtedy náklady na plnenie, ktoré by museli znášať rodičia prevezme na seba poisťovňa.

Uzatvorte si poistenie on-line