Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti! Čo všetko potrebujete vedieť?

Poistenie majetku mnoho ľudí podceňuje. Pritom rodinné hniezdo si tiež zasluhuje ochranu a bezpečnostné dvere často nemusia stačiť. Poistenie síce nezabráni vzniku nešťastia, ale v prípade, že vás postretne, môže byť dobrou náplasťou.

Správne rozlíšte pojmy

Pri poistení je najzákladnejšou vecou vedieť, čo máte vlastne poistené. Poistenie majetku možno rozdeliť na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Niektoré poisťovne majú obe súčasti v jednom poistnom balíku, no vždy je vhodné informovať sa, či obsahuje aj nehnuteľnosť – teda samotnú budovu, priľahlé objekty, majetok v byte a dome a prípadne aj zodpovednosť za škodu. Všetky parametre sú prakticky kľúčové pre bezpečné používanie domova.

Poistenie nehnuteľnosti

Primárnym cieľom je ochrana hodnoty celej nehnuteľnosti, teda stavby a to hlavne pred živelnými katastrofami, požiarom, nárazom vozidla, výbuchom, ale aj pred vlámaním, či vandalizmom.

Poistenie majetku

Vzťahuje sa na vybavenie domácnosti a svojim charakterom ide o jedno z najkomplexnejších druhov poistení. Môžete si poistiť prakticky čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu. Ide len o to, akú výšku splátky a poistnej sumy ste ochotný prijať. V rámci poistenia domácnosti je možné využiť aj rôzne pripoistenia, medzi ktoré patria napríklad poistenie práčky, skrat elektromotorov, alebo poistenie bicyklov mimo bytu. Aj tu je potrebné dbať na to, aby ste neplatili zbytočne veľa za niečo, čo nepotrebujete. Na druhej strane nesmie byť poistná suma stanovená ani príliš nízko, pretože v tom prípade poistenie stráca svoj účinok.

Ako určiť poistnú sumu?

Poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti je potrebné uzatvoriť na takú sumu, ktorá by zodpovedala nákladom na obstaranie nového bývania. Niektorí ľudia ju znižujú kvôli nižšej platbe poistného. Tým pádom majú poistnú sumu výrazne nižšiu, ako je skutočné hodnota zariadenia v domácnosti a vtedy síce poistenie platia, no pri plnení môžu byť nepríjemne prekvapení výrazne nižšou náhradou škody. Pre správne odhadnutie poistných súm je dobré poradiť sa s odborníkom.

Pozor na cennosti

Ak máte doma cenné veci vysokej hodnoty, bude potrebné ich poistiť špecificky. V niektorých prípadoch je dokonca nutné umiestniť predmety do trezoru podľa bezpečnostnej triedy. Aj výber trezorovej skrine v tomto prípade podlieha konzultácii s poisťovňou. Poistenie sa totiž dá uzavrieť len na veci, ktoré majú v závislosti na cene istý stupeň ochrany.

Uzatvorte si poistenie on-line