Tlačové správy

Na tomto mieste máte možnosť vyhľadať tlačové správy

Bratislava, 19. októbra 2010

Spoločnosť Insuria, člen medzinárodnej poisťovacej siete Insia v roku 2010 podporuje už 9. ročník tradičného bratislavského Behu nádeje, ktorý sa bude konať dňa 22. októbra 2010 v čase od 11.00 do 14.30 v areáli Gymnázia Pankúchova 6 v Bratislave.

Bratislava, 17. októbra 2010

Od pondelka, 18. októbra 2010 získajú exkluzívne klienti, ktorí uzatvoria povinné zmluvné poistenie v poisťovni Union prostredníctvom portálu pre on-line poistenie Rýchlepoistenie.sk ako bonus k výhodnému povinnému zmluvnému poisteniu Unionu s jedinečnou a novátorskou "Garanciou odmeny pre zodpovedného vodiča", ktorá zodpovednému a bezškodovému vodičovi garantuje vrátenie časti zaplateného poisteného aj poukážku na umytie auta zadarmo na čerpacích staniciach OMV.

Malacky, 13. septembra 2010

V dňoch 4.-5. septembra 2010 sa na dvorcoch tenisového oddielu TK STROJÁR Malacky uskutočnil 11. ročník turnaja neregistrovaných hráčov, teraz pod novým názvom INSURIA CUP 2010. Po 10 rokoch, keď turnaj sponzovala firma M. P. B. ARTEMIS, s. r. o. Malacky, a jej konateľovi Ing. Miloslavovi Mrázovi úprimne ďakujeme, sponzorom turnaja sa stala spoločnosť INSURIA.

Uzatvorte si poistenie on-line