Uniqa - pripoistenie čelného skla k PZP

Poisťovňa Uniqa od 1. októbra pre svojich existujúcich i nových klientov ponúka možnosť pripoistenia čelného skla k PZP

Poistenie sa vzťahuje na prípade, ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu čelného skla poisteného motorového vozidla dôjde v dôsledku zvonka pôsobiacich mechanických síl a nedôjde súčasne aj k inému poškodeniu poisteného motorového vozidla.

Klient si môže zvoliť poistnú sumu, ktorá by mala zodpovedať hodnote čelného skla a od ktorej sa odvíja výška poistného

Poistná suma

Ročné poistné

250 €

25,00 €

350 €

35,00 €

500 €

50,00 €

1.000 €

100,00 €

Pripoistenie čelného skla k PZP, alebo samostatné poistenie čelného skla sa stáva čoraz bežnejším aj na Slovensku. Donedávna ho poskytovala len poisťovňa AXA. Momentálne je možné si čelné sklo pripoisťiť k PZP, alebo poistiť na samostatnej zmluve aj v poisťovniach Wustenrot a Kooperativa.

Uzatvorte si poistenie on-line