PZP Generali: 1 zo 4 pripoistení bez príplatku

Taktiež tento rok Generali poisťovňa ponúka aj prostredníctvom portálu Rýchlepoistenie.sk rozšírený produkt povinného zmluvného poistenia - PZP Plus, ktorý zahŕňa 1 zo 4 pripoistení bezplatne podľa voľby klienta, zvýšený limit krytia 6 mil./6 mil. € a rozšírené asistenčné služby bez cenového navýšenia pre klienta.

Klienti tak za rovnakú cenu ako pri produkte PZP Štandard získajú vysoké limity krytia a voliteľné úrazové poistenie, alebo poistenie stretu so zverou, alebo poistenie výtlku, alebo novinku - poistenie Nové diely za staré, ktoré kryje rozdiel medzi vyplateným plnením z PZP vinníka a reálnou hodnotu opravy vozidla v cene poistného.

Klienti si môžu vybrať 1 z 4 bezplatných pripoistení:

 • Poistenie stretu so zverou
  Poistná suma: 4000 EUR. Spoluúčasť na škode: 5% min. 100 EUR
 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb
  Poistná suma v prípade smrti úrazom: 6000 EUR, v prípade trvalých následkov úrazu: 6000 EUR, v prípade doby nevyhnutného liečenia po úraze: 1000 EUR
 • Poistenie zlého stavu vozovky
  Poistná suma: 1000 EUR. Spoluúčasť na škode: 10%
 • Poistenie Nové diely za staré
  Poistná suma: 2000 EUR. Bez spoluúčasti na škode.

Štandardom produktu sú aj rozsiahle asistenčné služby, ktoré okrem iného poskytnú:

 • Náhradné vozidlo pri nehode a poruche na 72 hodín,
 • výmenu defektu pneumatiky v zahraničí,
 • vyčerpanie nádrže pri zámene paliva,
 • asistenciu pri strate kľúčov,
 • opravu a odťah vozidla pri nehode, alebo poruche.

Produkt Generali PZP Plus je možné dojednať prostredníctvom portálu Rýchlepoistenie.sk.

Uzatvorte si poistenie on-line