PZP Allianz - SP s výplatou škody bez amortizácie pribudlo do on-line ponuky poistenia portálu Rýchlepoistenie.sk

Od dnešného dňa majú klienti spoločnosti Epojisteni.cz s.r.o. možnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v Allianz - Slovenskej poisťovni on-line prostredníctvom portálu Rýchlepoistenie.sk.

Ponuka povinného zmluvného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne tak rozšírila portfólio produktov, ktoré je možné uzatvoriť on-line a zvýšila počet partnerských poisťovní na desať.

Od 1. decembra 2013 Allianz – Slovenská poisťovňa neuplatňuje ako jediná na Slovensku pri likvidácii poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zhodnotenie (amortizáciu) pri výpočte náhrady škody na motorových vozidlách poškodených. K zhodnoteniu vozidla najčastejšie dochádzalo v dôsledku použitia nových dielov pri oprave staršieho vozidla.

K tomuto kroku pristúpila Allianz – Slovenská poisťovňa vzhľadom na zmeny v oblasti odškodňovania poškodených pri dopravných nehodách na Slovensku, vývoja životnosti a spoľahlivosti vozidiel a zmien v technológii opráv vozidiel.

Povinné zmluvné poistenie v Allianz - Slovenskej poisťovni si môžete uzatvoriť on-line.

Uzatvorte si poistenie on-line