Colonnade Insurance: nové meno na slovenskom poistnom trhu

1. mája odštartovala svoje pôsobenie na slovenskom trhu poisťovňa Colonnade Insurance ako náhrada za značku QBE, ktorá sa ešte v roku 2014 rozhodla opustiť trhy strednej a východnej Európy. Správa všetkých poistných zmlúv a likvidácia všetkých poistných udalostí spoločnosti QBE tak pripadla do kompetencie poisťovne Colonnade.

Poisťovňa Colonnade Insurance je dcérskou spoločnosťou kanadskej skupiny Fairfax Financial Holdings, ktorá v súčasnosti pôsobí v 32 krajinách sveta. Oblasť pôsobnosti Colonnade Insurance už zahŕňa aj naše susedné krajiny, Českú republiku, Maďarsko a Ukrajinu. Spoločnosť sídli v Luxembursku, zamestnáva viac ako 200 odborníkov a generuje poistné vo výške viac ako 40 miliónov EUR.

Poisťovňa Colonnade je zameraná na neživotné poistenie, pričom do jej portfólia patria produkty ako poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, cestovné a úrazové poistenie a poistenie motorových vozidiel vrátane špeciálneho poistenia automobilov GAP. Na Slovensku poisťovňa spravuje viac ako 50-tisíc zmlúv a ročne vybaví približne 4 800 poistných udalostí.

Pobočky poisťovne sa v súčasnosti nachádzajú v štyroch krajských mestách, v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach, pričom spolu by mala zamestnávať vyše 70 pracovníkov. Finančným sprostredkovateľom pre Colonnade Insurance je aj naša spoločnosť, Epojisteni.cz s.r.o., pričom spomedzi produktov by sme chceli vyzdvihnúť práve už spomínané poistenie motorových vozidiel GAP.

Poistenie GAP predstavuje poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody na motorovom vozidle vrátane odcudzenia vozidla, ktoré sa uzatvára ako doplnok k havarijnému poisteniu. Poistenie je členené do troch kategórií, EuroGAP pre vozidlá kategórie M1 a N1, LeaseGAP pre vozidlá kategórie M1 a N1 financované leasingom a TruckGAP pre vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3. Výška poistného plnenia sa v prípade poistnej udalosti stanoví ako rozdiel medzi sumou dohodnutou v GAP poistení a vyššou z nasledujúcich hodnôt: všeobecná hodnota vozidla stanovená poistiteľom primárneho havarijného poistenia alebo hodnota vyplývajúca zo spôsobu ocenenia vozidla, stanoveného v podmienkach poistenia.

Produkty Colonnade Insurance, ktoré nahradili produkty poisťovne QBE nájdete aj v našej ponuke.

Uzatvorte si poistenie on-line