Marek Čóka: „Chcete cestovné poistenie? Čoraz viac obchodov pôjde cez web“

Marek Čóka: „Chcete cestovné poistenie? Čoraz viac obchodov pôjde cez web", oPoistení.sk, 4.9.2015, zdroj: http://www.opoisteni.sk/poistne-produkty/cestovne-poistenie/marek-coka-chcete-cestovne-poistenie-coraz-viac-obchodov-p-jde-cez-web

V cestovnom poistení aktuálne badať pokračujúci trend zvyšovania limitov krytia v poistení liečebných nákladov, respektíve stanovania neobmedzených limitov krytia. Ako v rozhovore prezrádza Marek Čóka, konateľ spoločnosti a portálu Rýchlepoistenie.sk, klienti budú stále viac vyhľadávať moderné technológie, cez ktoré budú dojednávať svoje poistenia.

oPoistení.sk: Aký je podľa vás tento rok v cestovnom poistení — je niečím zaujímavý oproti tým prechádzajúcim?
Marek Čóka: Tohtoročnú sezónu badať pokračujúci trend zvyšovania limitov krytia v poistení liečebných nákladov, respektíve stanovovania neobmedzených limitov krytia. Zároveň je viditeľné odhodlanie poisťovní zvyšovať predaj celoročného cestovného poistenia, najmä v cenotvorbe, ktorá tento produkt zatraktívňuje v porovnaní s krátkodobým cestovným poistením.

oPoistení.sk: Koľko poisťovní na Slovensku ponúka cestovné poistenie? Zameriavajú sa niektoré naň ako na samostatný produkt, alebo len v kombinácii s inými?
Marek Čóka: Cestovné poistenie je produkt, ktorý nechýba v ponuke žiadneho tradičného hráča na slovenskom trhu neživotného poistenia. Je len veľmi málo univerzálne vystupujúcich neživotných poisťovní, ktoré tento produkt nemajú v ponuke. Celkovo ho poskytuje cirka štrnásť poisťovní. Typicky špecializovaná poisťovňa ako bola kedysi Európska cestovná poisťovňa dnes na Slovensku neexistuje, avšak pôsobí u nás AXA Assistance, ktorej výrazne dominantným predajným poistným produktom je cestovné poistenie. Patrí však do skupiny AXA, ktorá má na Slovensku okrem iného aj neživotnú poisťovňu, tak z hľadiska klienta sa pochopiteľne jedná o jednu značku.

oPoistení.sk: Aké sú zvyklosti klientov na Slovensku uzatvárať cestovné poistenie a čomu to pripisujete? Sú tam rozdiely medzi generáciami?
Marek Čóka: Stačí letmý pohľad na pár poistiek našich klientov a môžem skonštatovať, že hlavne sa poistky uzatvárajú na poslednú chvíľu. Slováci neuzatvárajú poistenie v predstihu. Je to totiž také nutné zlo, ktoré treba spolu s ďalšími vecami pred dovolenkou vybaviť. Sám zapadám do tohto trendu. Samozrejme, generačný aspekt hrá rolu pri preferencii moderných predajných kanálov.

oPoistení.sk: Keď porovnáte cestovné poistenie pred 5 rokmi a dnes, v čom je rozdiel, pokiaľ ide o poistné produkty, ceny či prístup ku klientom?
Marek Čóka: Jednoznačne sa postupne zvyšujú limity poistného krytia pre poistenie liečebných nákladov. Rovnako rastie počet zmlúv dojednaných cez on-line predajný kanál.

oPoistení.sk: Vy ste nedávno spustili vynovený portál s novým užívateľským rozhraním. Aký nový „zážitok" ponúkate klientom a čo vás k tomu viedlo?
Marek Čóka: Pri navrhovaní nášho nového systému sme kládli dôraz na prehľadnosť, interaktivitu, informačnú bohatosť a využitie moderných webových technológií. Zároveň sme sa oprostili od zaužívaného jednoduchého riadkového porovnania, bez možnosti dodatočnej konfigurácie, ktoré medzi súčasnými poisťovacími portálmi dominuje a investovali sme veľa času do tvorby jednoduchého rozhrania, ktoré ponúkne klientovi najväčšiu možnú variabilitu v jeho poistení.

oPoistení.sk: Akú pridanú hodnotu si sľubujete od vášho vynoveného portálu a čo tým klient získa?
Marek Čóka: Väčšina našej konkurencie sa klienta pýta, aké chce pripoistenia ešte pred samotnou ponukou poistenia. Klient však jednak nevie čo napríklad zahŕňa poistenie batožiny, pretože pred tým ako klientovi poskytnú ponuku s cenou, nevedia zrozumiteľne vysvetliť tento produkt - každá poisťovňa má iné podmienky. Tak ako má klient vedieť, či to chce?
My klientovi ponúkneme všetky možnosti. Môže si porovnať čo sa mu oplatí, produkty sú konfigurovateľné, stačí pár klikov a môže si meniť parametre poistenia bez toho, aby sa vracal na úvodnú stránku formulára - je to oveľa rýchlejšie. Navyše my naozaj produkty porovnávame, uvádzame detaily v prehľadnej tabuľkovej forme.
Napríklad v spomenutom poistení batožiny klient hneď vidí, že poisťovňa nekryje cennosti, má príliš nízky limit na plnenie pre jednu vec a podobne. Vie si prehľadne porovnať tieto zdanlivo drobnosti, ktoré sú však oveľa dôležitejšie ako kumulatívna poistná suma. Klient tak nebude v omyle, že ak si poistí batožinu na 2 000 eur, tak sa to automaticky vzťahuje aj na drahý fotoaparát. Samozrejme, všetko je v poistných podmienkach, tie však ľudia nečítajú. My chceme, aby sa cez nás poistili znova a znova, preto im chceme dať toľko informácií, aby nevznikli nedorozumenia.

oPoistení.sk: Keď porovnáte konkurenciu portálov v oblasti cestovného poistenia, čo majú spoločné a v čom sa naopak líšia? Predsa len, portálov s cestovným poistením je viac ....
Marek Čóka: Cestovné poistenie je ako produkt svojou jednoduchosťou a potrebou rýchleho dojednania priam stvorený pre on-line predaj. Základná koncepcia všetkých online maklérov je jednoduchá — porovnať ceny a umožniť klientovi poistenie on-line.
Weby sa odlišujú užívateľským rozhraním, dizajnom, rozsahom ponuky, niečím čo ja nazývam „poisťováckym zázemím“, lebo jedna vec je byť skvelá marketingová a IT firma. To sú síce veci, ktoré zabezpečia prísun obchodu, ale rovnako dôležitý je back-office a schopnosť klientovi poradiť, riešiť problémy. Takéto portály nesmú byť e-shopmi, keď sa jedná o financie, treba vedieť ponúknuť viac...
oPoistení.sk: Kde sú rezervy pri cestovnom poistení, pokiaľ ide o možnosti využívania moderných technológií poisťovňami? Zaostávajú v niečom?
Marek Čóka: Sám som bol tento rok prekvapený, aké moderné aplikácie nasadili niektoré poisťovne na on-line predaj cestovného poistenia. Niektoré poisťovne si začali uvedomovať potenciál tohto predajného kanála, no stále je veľa takých, kde si poistenie cez ich web neuzatvoríte. Trend je taký, že čoraz viac obchodu pôjde cez web a na idúci vlak sa ťažko nasadá. Stále platí, že makléri majú v on-line predaji technologický náskok.

oPoistení.sk: Kde budú podľa vás smerovať trendy v cestovnom poistení o pár mesiacov či rokov? Čo budú moderní klienti preverovať podľa vás?
Marek Čóka: Z hľadiska predajného kanálu, klienti budú stále viac vyhľadávať moderné technológie, prostredníctvom ktorých budú dojednávať svoje poistenia. Každoročne stúpa on-line predaj cestovného poistenia. Klienti namiesto toho, aby v preddovolenkovom zhone hľadali pobočku poisťovne a čakali na vybavenie stále viac preferujú rýchlu možnosť uzatvorenia poistenia.
Zároveň rastie počet zmlúv dojednaných on-line prostredníctvom mobilných zariadení a pre častých cestovateľov vidím potenciál v mobilných aplikáciách pre uzatvorenie cestovného poistenia. Z produktového hľadiska predpokladám, že ďalšie poisťovne ponúknu produkt s neobmedzeným poistným krytím.

Uzatvorte si poistenie on-line