Nový čas - príloha Poistenie je istota

Marek Čóka, marketingový riaditeľ Rýchlepoistenie.sk

Red.:Prečo by sa ľudia mali poisťovať on-line?
Marek Čóka:Pretože je to rýchle a pohodlné. Klient preto, aby si uzatvoril poistenie nemusí opustiť svoj byt, alebo kanceláriu. Moderné technológie umožňujúce on-line porovnanie cien a parametrov poistenia šetria čas aj peniaze. Bez internetu, na to, aby sa klient dobre poisti, by musel navštíviť niekoľko poisťovní, ale dnes, v prostredí poisťovacieho portálu Rýchlepoistenie.sk sa v priebehu okamihu zobrazí porovnanie všetkých poisťovní s možnosťou on-line uzatvorenia zmlvuy.

Red.:Čo mám robiť, ak chcem online uzavretú zmluvu zrušiť?
Marek Čóka:V prípade on-line poistenia sa vzťahy riadia okrem občianskeho zákonníka, kde je definovaná možnosť odstúpiť od zmluvy do dvoch mesiacov od jej počiatku aj Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, v zmysle ktorého je možné odstúpiť od takto dojednanej zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty do 14 dní. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné zaslať na adresu poisťovateľa.

Uzatvorte si poistenie on-line