Relácia STV Fokus - peniaze

Vitajte pri Focuse z Banskej Bystrice. Dnes budeme hovoriť o povinnom zmluvnom a havarijnom poistení motorových vozidiel. Tu sú naše dnešné témy:

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Havarijné poistenie je poistenie, pri ktorom si majiteľ vozidla dojednáva poistnú zmluvu k zabezpečeniu náhrady škody vzniknutej pri niekoľkých rizikách spojených so svojím autom. Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie sa dá objednať aj online cez internet.

Téma je známa, dotýka sa mnohých z nás. Autom jazdíme denne takmer všetci, preto sa na povinné zmluvné poistenie pozrieme bližšie. Viac nám porozpráva výkonný riaditeľ portálu netfinancie.sk, p. Vladimír Cvik a spolu s ním aj Marek Čóka, marketingový riaditeľ portálu rychlepoistenie.sk. Páni, hovoríme teda o PZP povedzme teda na úvod, kde a ako ho môžeme uzatvoriť.

V. Cvik: Môžeme ho uzatvoriť v pobočkách jednotlivých poisťovní alebo si môžeme uzatvoriť prostredníctvom sprostredkovateľa alebo makléra, alebo si ho môžeme uzatvoriť online prostredníctvom internetových stránok, ktoré sa špecializujú na porovnávanie cien a podmienok PZP.

Sú tam možno nejaké rozdiely?

M. Čóka: Ten najhlavnejší rozdiel je v tom, či si poistenie dojednáte priamo v poisťovni alebo sa obrátite na služby nejakého špecializovaného poradcu, ktorý vám vie porovnať produkty, ktoré ponúkajú viaceré poisťovní. Vie zohľadniť rozdiely v tých poisťovniach, vie vás upozorniť na cenové rozdiely alebo či si toto sami dokážete urobiť online prostredníctvom internetovej stránky.

Čo by ste odporúčali vy?

V. Cvik: Na internetových stránkach dnes nájdete poistné podmienky, sadzobníky, ceny a ostatné náležitosti všetkých poisťovní. To znamená, človek zbehlý v internete si vie všetky podstatné náležitosti o poistnej zmluve a o jej podmienkach, o likvidácii, o limitoch poistného plnenia zistiť. Samozrejme takisto je možné využiť aj rôzne telefonické linky, call centrá, či už maklérskych firiem, internetových stránok alebo jednotlivých poisťovní. Pýtali ste sa, či sú rozdiely. Samozrejme medzi jednotlivými poisťovňami sú zásadné rozdiely napr. v cene. Pretože všetko to ostatné je determinované Zákonom o povinnom zmluvnom poistení.

K tým cenám sa ešte dostaneme, ale máme diváka na linke, ktorý sa k nám dotelefonoval. Pekný deň z Banskej Bystrice, nech sa páči, pýtajte sa.

Divák: Dobrý deň. Tu je divák zo Svidníka. Ja by som sa chcel opýtať na také tri veci. Prvá by bola, ako ja mám donútiť toho vinníka, keď ste v úvode spomenuli, aby on si splnil svoju povinnosť nahlásiť túto škodu, poistnú udalosť, ktorú spôsobil. Môj názor je, že ja osobne, ja ten poškodený, ja platič PZP, ja si chcem, aby to malo rýchly priebeh a ten dotyčný sa to snaží oddiaľovať, po prípade zrušiť to. To by bola prvá otázka. Druhá otázka je podvod voči poisťovni, počujem všade, že poisťovne sa bránia proti podvodníkom. Súhlasím, jasné, je to normálne a tak to má byť, ale je tu aj druhá vec. Keď je podvod voči poistencovi alebo inému, keď poisťovňa si neplní svoje povinnosti voči mne ako poistníkovi poistenému, ktorý platí poistné. Tretiu otázku som už zabudol. Ďakujem vám, budem počúvať.

Tak páni, poďme pekne po poriadku. Ako donútiť vinníka, aby nahlásil poistnú udalosť?

V. Cvik: Predpokladáme, že pán mal škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu, pri ktorej je zrejmý a jasný vinník. V prípade, že na mieste nehody podpísali záznam o dopravnej nehode, a na ktorom sa vinník k tej škodovej udalosti a k tomu, že spôsobil dopravnú nehodu, priznal, tak je to potom veľmi jednoduché. Nemusí ani nahlasovať tento vinník, ak nemá záujem a chuť, stačí, aby nahlásil túto poistnú udalosť priamo poškodený, pretože už má na zázname o dopravnej nehode podpis tohto vinníka. V prípade, že tak neurobili a vinník je známy a známe je aj motorové vozidlo, ktoré spôsobilo poškodenému túto škodu, môže sa obrátiť na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, ktorá zabezpečí šetrenie tejto udalosti. V prípade, že vinník naozaj alebo vina sa naozaj potvrdí, tak podnikne súdne kroky, aby bolo plnenie voči tomuto poškodenému.

Pán Čóka chce doplniť.

M. Čóka: Ak vinník na mieste nehody nie je ochotný nejakým spôsobom podpísať vyhlásenie o tom, že vlastne zapríčinil túto dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť, tak jednoznačne sa vtedy odporúča volať políciu, ktorá je oprávnená došetriť a stanoviť vinníka.

Určite sa dostaneme aj k druhej otázke nášho vinníka, ktorý nám telefonoval. Teraz ale dáme prednosť divákovi, ktorý je v tejto chvíli na linke. Príjemný deň z Banskej Bystrice, pýtajte sa.

Divák Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, zákonné poistenie sa dáva na jeden rok. Ak sa nevypovie náhodou tá zmluva, dokedy môže poisťovňa pýtať, akože to zákonné poistenie zaplatiť.

M. Čóka: Ak sa zmluva vlastne nevypovie v zmysle Občianskeho zákonníka, kedy poistník v prípade, ak chce zmeniť poisťovňu, ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, je povinný oznámiť poisťovni túto svoju vôľu najneskôr do 6 týždňov pred výročným dňom poistenia. Čiže pred tým dňom, kedy vlastne poistenie buď uzatvoril alebo kedy má počiatok poistný rok. Tento dátum si vie jednoducho zistiť, skontrolovať na tzv. Bielej karte, na potvrdení o poistení a vlastne k tomuto dátumu môže odpočítať tú lehotu 6 týždňov, kedy vlastne poisťovňa musí mať k dispozícii výpoveď klienta.

Poďme k tej druhej otázke nášho diváka, ktorý sa dotelefonoval ako prvý. Podvod voči poisťovni, skúsme to rozdeliť. Predsa len, ako to je v súčasnosti? Boli obľúbené poistné podvody, aká je situácia teraz? Zmenilo sa to?

V. Cvik: Neporozumel som celkom otázke vášho diváka.

Môžeme to rozdeliť tak - poistné podvody, to bude jedna vec. Sú ešte aktuálne? Sú obľúbené medzi podvodníkmi?

M. Čóka: Sú, boli a budú.

A čo sa týka toho podvodu voči poistenému, teda voči divákovi. V akých prípadoch sa môže stať, že sa nenaplní tá poistná udalosť. Aké sú také najčastejšie chyby?

V. Cvik: Nevieme, čo malo znamenať alebo čo divák myslel tým, že sa cíti byť poškodený alebo podvedený poisťovňou. V zásade držitelia motorových vozidiel, vodiči sa môžu cítiť byť poškodení vtedy, ak im napr. poisťovňa včas neoznámi, aké bude ich poistné na ďalšie poistné obdobie, teda na ďalší rok. Alebo sa môžu cítiť byť poškodení tým, že poisťovňa, v ktorej má poistenie zodpovednosti škodca, ktorý im spôsobil nehodu, plní menej ako si on predstavoval. To sú také dva najčastejšie dôvody nespokojnosti klientov pri povinnom zmluvnom poistení. A čo sa týka toho, tých poistných podvodov, ja mám za to, že poistné podvody sa diali v minulosti viac ako sa dejú dnes. Existuje centrálny register, Slovenská kancelária poisťovateľov, a tie poistné podvody sú len pri likvidácii škodových udalostí.

Dobre, ďakujem veľmi pekne. Na linke máme ďalšieho diváka. Nech sa páči, pýtajte sa. Počujeme sa?

Divák: Áno, počujeme sa. Dobrý deň prajem. No viete čo, ja by som mal jednu otázku. Ja som zaplatil v januári na celý rok poistku a 15. januára som predal auto. Chcem sa pánov spýtať, koľko dní mi poisťovňa môže zadržiavať moje peniaze, aby mi vrátila tie čiastky späť? Ináč to poviem, 145 EUR, to je dosť.

V. Cvik: Ak ste predali motorové vozidlo, tak ste samozrejme povinný oznámiť poisťovni tento akt.

Divák: To je v poriadku. To som odovzdal.

V. Cvik: Jasné. Výpoveďou a s priložením kópie technického preukazu?

Divák: áno.

V. Cvik: Výborne.

Divák: Áno, aj technický preukaz, len mi zadržiavajú 6 mesiacov peniaze. Zo zákona koľko mi môže zadržiavať alebo do akého termínu to vyplatí?

V. Cvik: To nedefinuje ani Zákon o povinnom zmluvnom poistení ani Občiansky zákonník, ani poistné podmienky jednotlivých poisťovní. To znamená, ja vám odporúčam, aby ste sa obrátili na poisťovňu s nejakou urgenciou, aby vyplatili tzv. nespotrebované poistné. To znamená poistné, na ktoré poisťovňa už nárok nemá.

Tie ceny poistného sú rôzne. Od čoho sa vlastne odvíjajú tie ceny?

M. Čóka: V prvom rade, každá poisťovňa má iné segmentačné kritériá, má inú sadzbotvorbu. Ráta s iným rizikom a vlastne celkovo stanovuje iné sadzobníky. Dôležité je, nájsť si tú poisťovňu, pre ktorú je klient zaujímavý segment, lebo poisťovne klientov, ktorých chcú, vedia zvýhodniť výhodnou sadzbou. V tom prípade je naozaj najjednoduchšie a najefektívnejšie porovnať si ceny jednotlivých poisťovní a zvoliť si tú najlacnejšiu.

Pozerám, že už nám prichádzajú mailové otázky, ale prednosť dostáva divák, ktorý je na telefónnej linke. Príjemný podvečer. Počujeme sa?

Divák: Dobrý deň z Martina. Chcem sa vás opýtať, keď vodič nabúra lesnú zver, spôsobí mu škodu, lesná zver ujde, zavoláte policajtov. Policajt to nemôže spísať, lebo nie je tam lesná zver. Škoda vznikla. Kto ju uhradí?

Ďakujeme za otázku.

V. Cvik: To už je záležitosť plnenia z havarijného poistenia. Zákonné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorového vozidla takéto škody nekryjú. Takže ak váš divák nemal havarijné poistenie, obávam sa, že tú škodu bude znášať sám v plnej miere.

Dobre, povedzme, sme predsa len relácia o peniazoch, o šetrení. Dá sa aj ušetriť na poistnom? Ak áno, ako?

M. Čóka: Myslím, že výrazne a už som to povedal, hlavne porovnaním tých ponúk poisťovní a zvolením tej najvýhodnejšej, ktorá nám ponúka najlacnejšie poistenie.

V. Cvik: Povinné zmluvné poistenie je produkt ako každý iný alebo tovar ako každý iný. Každá poisťovňa má vlastnú obchodnú politiku. Má vlastné segmentačné kritériá, oceňuje istých klientov, druhá ich neoceňuje a v zásade je dobre porovnanie najmä preto, že každá poisťovňa môže odvíjať ceny a sadzby poistného od úplné iného parametra motorového vozidla. Kým jedni od kubatúry motorového vozidla, tak iní vsádzajú na kilowatty, čiže výkon motora, dokonca už aj najväčšia prípustná celková hmotnosť ako parameter zohráva rolu pri stanovení konečnej ceny.

Takže porovnanie určite môže ušetriť peniaze. Nechcem vás prerušiť, ale máme diváka na linke, tak dáme prednosť divákovi. Potom môžeme doplniť. Nech sa páči, pýtajte sa. Dobrý deň. Počujeme sa? Áno, výborne, počujeme sa. Nech sa páči, položte vašu otázku.

Divák: Ja by som sa chcel spýtať, že na jednostopové motorové vozidlo, moped, či treba mať zákonnú poistku. Ak áno, tak prečo nie je nejaká sezónna poistka, keď využívame to iba určitý čas. Ďakujem.

Ďakujeme pekne za otázku.

V. Cvik: Samozrejme, moped je motorové vozidlo, ktoré jazdí na pozemných komunikáciách V zmysle Zákona o povinnom zmluvnom poistení musí mať povinné zmluvné poistenie. Divák sa pýta prečo nemôže na sezónu napr. od mája do októbra, kedy sa jazdí. Toto je častá otázka všetkých motocyklistov a motorkárov. Jednoducho v minulosti to bolo, že sa poisťovali takéto motorové vozidlá aj na dobu určitú. To znamená napr. na obdobie jedného polroka. V súčasnosti poisťovne od tohto trendu upúšťajú. Je to možné už len v niektorých poisťovniach a to za určitých podmienok. Takže je dobré, aby sa divák obrátil na niektorú zo špecializovaných firiem, maklérov alebo internetových portálov, kde mu vysvetlia, v ktorých poisťovniach je takéto poistenie na dobu určitú ešte možné.

Dajme teraz priestor divákom, ktorí nám napísali e-mail:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ak mi počas neskorých nočných hodín nejaký vandal poškodil čelné sklo, mám nárok z PZP na úhradu tejto škody? Ďakuje divák Miro.

M. Čóka: Jednoznačne nie. Bohužiaľ, povinné zmluvné poistenie nemá za predmet poistenia vozidlo, ale zodpovednosť za škodu, ktorú môžem tým motorovým vozidlom spôsobiť. Tam si často vlastne ľudia mýlia. Ale keby mal havarijné poistenie, samozrejme. Tam vlastne už je poistené samotné vozidlo, takže tam by sa to riešilo z havarijného poistenia.

Ďalšia otázka:

Vážená redakcia, chcem sa opýtať, či sa poistka platená na splátky predraží všade rovnako alebo je to v závislosti od spoločností. Aké je celkové navýšenie? Aká je skúsenosť, prax?

M. Čóka: Myslím, že v súčasnom stave trhu to navýšenie nie je nejaké markantné. Myslím si, že vo väčšine poisťovní nie sú ročné platby poistného zvýhodnené. V súčasnej dobe.

Páni, tých otázok mám ešte niekoľko, ale žiaľ prvú časť relácie už pomaly budeme musieť ukončiť. Veľmi krátko, ale máme tu zaujímavé materiály, ktoré ste priniesli so sebou .do štúdia. Povedzme, o čo ide, na čo nám slúžia.

V. Cvik: Priniesli sme to preto, aby si diváci, motoristi uvedomili, že takéto tlačivo mnohokrát predíde rôznym problémom, dokazovaniu viny alebo nenahláseniu škodovej udalosti do poisťovne napr. vinníkom. Väčšina motoristov, predpokladáme, nenosí záznamy o dopravnej nehode od jednotlivých poisťovní vo svojom aute. Pritom je to veľmi jednoduché, každá poisťovňa dáva pri uzatvorení PZP motoristovi takéto tlačivo. Ak ho aj nemá, je potrebné vždy zapísať tie základné udalosti o priebehu nehody, o obidvoch vodičoch na nejaký čistý papier, samozrejme s podpisom oboch účastníkov nehody. Tak sa predíde tomu dokazovaniu, kto bol alebo nebol vinník a poškodený.

Páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. Pán Cvik, s vami sa nelúčim definitívne, pretože vy, milí diváci máte možnosť aj naďalej sa pýtať na telefónnom čísle 0918 381 297 akékoľvek otázky týkajúce sa tejto témy môžete klásť. Odpovedať vám bude pán Cvik no a v závere relácie s k vašim otázkam ešte vrátime.

Uzatvorte si poistenie on-line