Denník Šport - Prehodnoťte svoje staré poistky

Trendom na trhu havarijného poistenia je zlacňovanie

Neradi meníte osvedčené veci? Aj kvôli tomu verne zotrvávate vo svojej pôvodnej poisťovni? Je možné, že robíte chybu! Dnes v skutočnosti nefunguje bo nusové zvýhodňovanie bezškodových vodičov v existujúcich poistných zmluvách. Poisťovne v snahe získať klienta ponúkajú už pri vstupe do poistenia maximálne možné bonusy, ktoré však počas životnosti zmluvy už nezvyšujú. To sú slová Mareka Čóka z portálu Rychlepoistenie.sk. Rozhodne odporúča pravidelné prehodnocovanie existujúceho poistenia minimálne raz za 3 roky. Prečo? Na starších 3-5 ročných zmluvách dokážete prepoistením sa do inej poisťovne znížiť cenu poistky aj na polovicu pri zachovaní kvalitatívnych parametrov.

Čo keď horí termín a niet času na zisťovanie výhodnejších parametrov? (V živej pamäti sú situácie, keď sme si brali dovolenku a obehávali poisťovne s kalkulačkou v ruke).
Marek Čóka:„Časy obiehania poisťovní sa pod vplyvom moderných technológií a internetu postupne končia. Sú široko dostupné služby web stránok ponúkajúcich cenové porovnanie, ale aj poisťovacích maklérov – profesionálov, sprostredkujúcich poistenie pre viaceré poisťovne a ktorých služby motoristov nič nestoja - ich odmena je hradená poisťovňou rovnako ako odmena ich vlastných poisťovacích agentov, no pre klienta znamená takýto spôsob poistenia úsporu času a energie. Profesionáli venujúci sa poisteniu áut dokážu v priebehu pár hodín predložiť cenové porovnanie,pripraviť zmluvu i obhliadku vozidla.“

Uprednostňujú vodiči o niečo drahšie havarijné poistky bez spoluúčasti na spôsobenej škode? Ktoré typy poistiek sú viac žiadané?
Marek Čóka: „Existujú cenovo senzitívnejší motoristi, ktorých skúsenosti v ich očiach nezakladajú potrebu priplatiť si cca 20% za havarijné poistenie bez spoluúčasti. Na druhej strane však sledujeme trend zvyšujúceho sa záujmu o takýto druh poistenia najmä u motoristov, ktorí majú väčšie skúsenosti s vyplácaním škôd z havarijného poistenia.“

Prečo toľkí doplácajú na to, že nepoznajú detaily poistnej zmluvy? Akých omylov sa najviac dopúšťajú? Na ktoré dôležité veci najviac zabúdajú?
Marek Čóka: „Okrem štandardných podmienok zmlúv sa jednotlivé poisťovne často odlišujú výlukami v poistení, alebo rôznymi definíciami pojmov, ktoré sú neraz menej vyhovujúce (a teda v neprospech) poisteného. Rovnako klienti venujú málo času rozsahu asistenčných služieb, kde sa jednotlivé poisťovne značným spôsobom líšia v rozsahu krytia i v limitoch. Niekedy o pár eur drahšia poistka zahŕňa v rámci asistenčných služieb náhradné vozidlo pri poistenej udalosti až na pár dní. Z našich skúseností práve toto klienti dokážu oceniť, ak im je to zrozumiteľne vysvetlené.“

Uveďte najzaujímavejšie novinky, ktoré môžu rozhodnúť o zmene poisťovne.
Marek Čóka: „Každoročný trend na trhu havarijného poistenia predstavuje postupné zlacňovanie poistiek a preto môže byť pre motoristov výhodné prehodnotiť svoje staršie havarijné poistenie. Navyše v súčasnosti niektoré poisťovne značne zvýhodňujú staršie vozidlá. Každá poisťovňa má určitý segment vozidiel a klientov, na ktorých sa zameriava a je im to zohľadnené vo výhodnej cene. Napríklad poisťovňa Uniqa za výhodných podmienok poistí kórejské a japonské autá, Union zase vychádza pomerne bezkonkurenčne pre Dacie a Allianz poteší svojím produktom Moje Auto vodičov drahších automobilov, starších ako 1 rok. Do konečnej ceny však vstupuje veľa faktorov – bydlisko klienta, vek vozidla, značka, motorizácia, jeho hodnota, atď. Vždy pri výbere poistenia odporúčame urobiť si prieskum na trhu.“

Uzatvorte si poistenie on-line