PROFIT 23/2012 - Povinná poistka zmenila pravidlá

Povinná poistka zmenila pravidlá. Čo sa oplatí sledovať v ponukách povinného zmluvného poistenia. Profit, 26.11.2012, Radovan Žuffa, zdroj: http://profit.etrend.sk/moje-peniaze/povinna-poistka-zmenila-pravidla.html

Hoci pre väčšinu vodičov je kľúčovým dátumom na zmenu povinného zmluvného poistenia 19. november, ďalší musia sledovať ponuku a ceny celoročne. Poisťovne aj preto opäť upravili svoje poplatky za povinné poistenie na budúci rok. Ak uvažujete o zmene v blízkej budúcnosti, oplatí sa sledovať ceny a ponuku benefitov už teraz. Kým vlani sa komerčné poisťovne vyhli zmenám v poplatkoch za povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel tým, že umožňovali prispôsobiť si poistku takzvane na mieru, na budúci rok pristupujú aj k menej výraznému zlacňovaniu. K zmenám pritom dôjde po novom aj pri poistkách v prípade mužov a žien.

HROZIA POKUTY. Takzvané unisex poistenie totiž od decembra prestane rozlišovať poistenie osoby ženského alebo mužského pohlavia. Podľa niektorých odborníkov by toto „zrovnoprávnenie“ malo priniesť o málo nižšie ceny. Hoci mnohí vodiči považujú povinné zmluvné poistenie za jeden zo spôsobov, ako vytiahnuť eurá z ich peňaženiek, dôvody na jeho platbu sú opodstatnené. A to nielen zákonom. Kto nemá zaplatenú povinnú poistku, hrozí mu pokuta až 3 323 eur. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla je totiž pre každého majiteľa auta nevyhnutnosťou. V prípade nehody za vás poisťovňa zaplatí škody na zdraví i majetku poškodených osôb a tiež ďalšie škody uvedené v zákone. Napríklad aj zisk, o ktorý poškodený kvôli nehode prišiel. Napriek povinnosti PZP sa poisťovne každoročne snažia bojovať s konkurenčnou ponukou na trhu a tomu prispôsobujú aj cenníky.

ROZVÁŽNOSŤ SA OPLATÍ. Vo všeobecnosti platí, že ponuka a ceny PZP sa na trhu viac-menej stabilizovali a podmienky, benefity či ceny sú porovnateľné. Viacerí odborníci tvrdia, že tlak na ceny nie je až taký veľký ako konkurencia na trhu. Postrehy vodičov v internetovej diskusii naznačujú, že nie všetky benefity sú cielené správne. Prekáža im napríklad trojdňové cestovné poistenie v zahraničí, ktoré väčšina z nich nevyužije, alebo to, že predpis na poistné sa pri lacnejších poistkách môže medziročne výrazne zvýšiť, ako uvádzajú zo svojich skúseností. Preto sa odporúča všímať si všetky podmienky a výhody či nevýhody poistenia a neurčovať si cenu ako jediné meradlo. Pri výbere PZP je lepšie zvážiť jeho cenu a kvalitu. Upozorňuje na to väčšina poisťovní. ČSOB Poisťovňa si ich určuje podľa výhodnejších cien pre konkrétne typy vozidiel. Výhodné ceny ponúka napríklad pre autá do 92 kilowattov. Ako príklad uvádza 39-ročnú vodičku s jedným dieťaťom a autom s objemom motora 1,6 cm3 a výkonom 88 kilowattov. Do ceny zaratúva desaťpercentnú zľavu na dieťa a päťpercentnú zľavu za dvojročnú zmluvu a bonus 55 percent za bezškodový priebeh. Celkove ju to vyjde sto eur ročne. V prípade vozidla s kubatúrou 1,2 cm3 a výkonom 40 kilowattov určuje cenu PZP na 62 eur na rok. Pre väčšinu poisťovní naďalej platí, že najvýraznejšie zľavy a benefity získajú vodiči pri obstaraní si poistiek online.

POVINNOSTI POISŤOVNÍ. Čo sa teda zmení pre budúci rok? (Podmienky jednotlivých poisťovní si prečítajte na strane 62.) Najmä povinnosť poisťovní informovať klienta o výške poistného. Od 1. júla tohto roka sa totiž novelizoval zákon o povinnom zmluvnom poistení, podľa ktorého má mať klient po novom väčší prehľad a možnosť lepšie reagovať na výšku poistného pre svoje PZP. Poisťovňa je pritom povinná písomne oznámiť klientom najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie aj s informáciou, dokedy je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy. V praxi to znamená že poisťovňa v dostatočnom predstihu informuje klienta o tom, koľko zaplatí na poistnom v ďalšom období. Ako aj dokedy môže vypovedať poistnú zmluvu a následne uzatvoriť novú, ktorá by bola preňho v inej poisťovni cenovo výhodnejšia. Naďalej však platí, že výpoveď sa musí do poisťovne doručiť najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy. Tieto zmeny mali vyvolať tlak na zlacnenie i skvalitnenie služieb na trhu. „Dôsledky prijatia tejto novely sa naplno prejavia v tradičnej koncoročnej kampani poisťovní pre PZP. Rokmi zaužívaná prax poisťovní spočívajúca v tom, že klientovi oznámia výšku poistného pre nasledujúce poistné obdobie neskoro, sa skončila,“ tvrdí Marek Čóka, manažér internetového portálu Rýchlepoistenie.sk. Vodiči by tak mali v pohode stíhať odstúpiť od pôvodnej zmluvy a uzatvoriť výhodnejšie PZP v inej poisťovni.

ZMENY V PREDSTIHU. Okrem niektorých opatrení bude poisťovateľ povinný oznámiť výšku poisteného na nasledujúce obdobie, dátum skončenia jeho poistného obdobia a termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy. „Možno sa domnievať, že tieto nové ustanovenia zákona o PZP výrazným spôsobom obmedzia snahy niektorých poisťovní nalákať klienta na nízke prvoročné poistné a vzápätí ho v ďalšom poistnom roku zvýšiť. Po novom bude klient v dostatočnom časovom predstihu na zmeny v cene poistenia upozornený a môže podať výpoveď PZP,“ potvrdzuje M. Čóka.

NEHODOVOSŤ ŠETRÍ. Určité zmeny zaznamenávajú vo svojej ponuke aj samotné poisťovne. „Poisťovňa Axa k 1. januáru 2013 nemení ceny PZP. Zostávajú na rovnakej úrovni ako tento rok. Vodičov pritom aj naďalej selektujeme podľa zásluh. Klienti z malých a stredných miest, kde je frekvencia nehodovosti nižšia, nebudú platiť rovnako vysoké poistné ako vodiči z rizikovejších veľkých miest s vyššou frekvenciou dopravných nehôd,“ uvádza Ján Kusý, riaditeľ pre obchod neživotného poistenia Axa ČR a SR. Vo výhode tak podľa neho bude segment vodičov vo veku nad 35 rokov z lokalít mimo Bratislavy a Košíc. „Vodičom poistíme každé osobné a ľahké úžitkové vozidlo do hmotnosti 3,5 tony s počtom deväť sedadiel a pridelenou registračnou značkou na Slovensku. Rovnako si možno poistiť aj obytný príves za osobný automobil do hmotnosti 750 kilogramov,“ dodáva J. Kusý."

Uzatvorte si poistenie on-line