Denník Šport: Rozhodli sme za vás porovnať tohtoročné ceny a benefity PZP

Prinášame vám aktuálne výhody a rozdiely PZP v jednotlivých poisťovniach:

Cena povinného zmluvného poistenia dosť rozhodujúca, ale neznamená vždy aj výhodnosť dohodnutej zmluvy. Obrátili sme sa na jednu z najvyhľadávanejších webových spoločnosti Rýchlepoistenie.sk, ktorej konateľom je Marek Čóka a požiadali sme ho „vypichnúť“ pre vás aj zaujímavé služby, parametre a benefity, nad ktorými sa oplatí uvažovať o prípadnej zmene súčasnej poisťovne (6 týždňov pred vypršaním zmluvy).

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 • Tri moduly krytia, odporúčame modul Optimal s bezkonkurenčne najvyšším limitom krytia 10 mil. eur / 5. mil. eur
 • Možnosť zníženia poistného voľbou spoluúčasti
 • Voliteľné asistenčné služby

Generali Slovensko poisťovňa, a.s

 • Vysoké limity krytia 6 mil. eur / 6. mil eur bez príplatku
 • Úrazové poistenie, alebo stret so zverou, alebo poistenie výtlku v cene poistného
 • Mobilná aplikácia pre nahlasovanie a dokumentáciu poistných udalostí z PZP pre iOS a Android
 • Široké spektrum voliteľných pripoistení AUTOSET, okrem jedného voliteľného pripoistenia, ktoré je v cene základného poistenia je možné dopoistiť aj ďalšie riziká: úrazové poistenie, alebo stret so zverou, alebo poistenie výtlku, poistenie čelného skla, poistenie proti krádeži, poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie amortizácie.

Genertel poisťovňa, a.s.

 • Rozsiahle asistenčné služby: dočerpanie paliva, dobitie batérie, opravu defektu, asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov, alkohol taxi
 • Ako pripoistenie k PZP je možné zvoliť miniHavarijné poistenie, ktoré ponúka garantované krytie až do 1 000 eur v prípade stretu s iným vozidlom, alebo miniHavarijné poistenie Extra s krytím do výšky 20 000 eur.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • Bezplatné úrazové poistenie posádky na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie proti živlom na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie batožiny na základe verejného prísľub

Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • Bezplatné úrazové poistenie posádky na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie proti živlom na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie batožiny na základe verejného prísľub

Union poisťovňa, a.s.

 • Odporúčame modul PZP Excellent, ktorý prináša vyššie limity krytia a rozsiahle asistenčné služby, ktoré kryjú náhradné vozidlo pri poistnej udalosti na niekoľko dní, výmenu defektu, vybitú batériu

UNIQA poisťovňa, a.s.

 • Široké spektrum voliteľných pripoistení – pripoistenie čelného skla, nadštandardné asistenčné služby, úrazové poistenie, právna ochrana
 • Odporúčame si za 12 eur priplatiť nadštandardné asistenčné služby, ktoré poskytnú náhradné vozidlo až na 5 dní aj pri poruche vozidla, asistenciu pri strate kľúčov, či zámene paliva, ale aj ubytovanie pri nehode, alebo poruche vozidla.

AXA poisťovňa, a.s.

 • Vysoký limit krytia 5 mil. eur / 2.5 mil. eur v základe
 • Rozsiahle asistenčné služby, ktoré poskytnú náhradné vozidlo, pomôžu pri defekte pneumatiky, strate kľúčov, alebo zámene paliva.
 • Široké spektrum voliteľných pripoistení – poistenie právnej asistencie, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie skla.

Poznámka: Podmienky ostatných poisťovní na Slovensku sú štandardné, bez výraznejších odchýlok - v niektorých parametroch sa zhodujú s vyššie spomínanými poisťovňami.

Absolútnou novinkou na Slovensku je mobilná webová aplikácia PZP

Motoristi si môžu uzatvoriť PZP už aj prostredníctvom mobilu alebo tabletu. Ako prvá u nás túto službu spustila spoločnosť Rychlepoistenie.sk, ktorá prevádzkuje portál pre on-line poistenie. Je členom medzinárodnej poisťovacej siete INSIA. Z vyjadrení Mareka Čóka, konateľa spoločnosti vyplýva, že klienti si môžu prostredníctvom tohto portálu pohodlne cez mobil alebo tablet uzatvoriť zmluvu PZP a prezerať svoje existujúce zmluvy, pričom všetky kroky sú plne optimalizované pre jednotlivé druhy mobilných zariadení, čo klientom prináša výrazne väčší komfort ako v prípade doteraz neoptimalizovanej webovej aplikácie.

Zároveň si môžu prostredníctvom tohto portálu porovnať okrem cien PZP i parametre havarijného poistenia. Špecialisti im bezplatne na základe vyplnenia jedného formulára pripravia komplexnú ponuku havarijného poistenia. Tiež ich upozornia na výhody a nevýhody jednotlivých riešení s možnosťou okamžitého uzatvorenia poistnej zmluvy. Portál okrem toho poskytuje tisíckam klientov potrebný servis v oblasti správy poistných zmlúv a asistencií pri poistných udalostiach. V brandži patrí vďaka sofistikovaným IT riešeniam medzi technologických lídrov. Je partnerom všetkých relevantných poisťovní pôsobiacich na našom trhu a na webe ponúka cenové porovnanie, ale aj služby poisťovacích maklérov – profesionálov, ktorí sprostredkúvajú poistenie pre viaceré poisťovne. Tieto služby motoristov nič nestoja, ich odmena je hradená poisťovňou a pre klienta znamená takýto spôsob poistenia úsporu času a energie. Profesionáli venujúci sa poisteniu áut dokážu v priebehu pár hodín predložiť cenové porovnanie, pripraviť zmluvu i obhliadku vozidla.

Uzatvorte si poistenie on-line