Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
1 000 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Poistné podmienky:
Oprava vozidla na mieste
Náhradné vozidlo na 3 dni
Odťah vozidla do servisu
Vybitá batéria
Defekt
Ubytovanie pri nehode a poruche
Územieúzemie SRzahraničie
Kumulatívny limit pre služby100 eur300 eur
Vek vozidlabez limitudo 10 rokov
Kilometrový limit od bydliskabez limituhranice SR
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miesteánoáno
Odťah vozidlanajbližší servisnajbližší servis
Úschova3 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskaánoáno
Ubytovanie v hoteli3 noci3 noci
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak II. triedavlak II.trieda/lietadlo
Náhradné vozidlo3 dni3 dni
Zošrotovanieánoáno
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miesteánoáno
Odťah vozidlanajbližší servisnajbližší servis
Úschova3 dni3 dni
Náhradné vozidlo3 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskaánoáno
Ubytovanie v hoteli3 noci3 noci
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak II. triedavlak II.trieda/lietadlo
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli3 noci3 noci
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak II. triedavlak II.trieda/lietadlo
Náhradné vozidlo3 dni3 dni
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovánoáno
Vyčerpanie/zámena palivazorganizujezorganizuje
Defekt pneumatikyzorganizujezorganizuje
Vybitá batériaánoáno
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlaánoáno