Povinné zmluvné poistenie Auto GO

Limit krytia: 5 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
2 500 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú s navýšením.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa dátumu začiatku poistenia.
Konkurenčné výhody: Poistenie pneumatiky na území SR a ČR s limitom krytia až do 120 €/ poistnú udalosť a max. 2x ročne, limit plnenia je závislý od hĺbky dezénu poškodenej pneumatiky.
Poistné podmienky:
Limit krytia: 7 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
5 000 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú s navýšením.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa dátumu začiatku poistenia.
Konkurenčné výhody: Poistenie pneumatiky na území SR a ČR s limitom krytia až do 120 €/ poistnú udalosť a max. 2x ročne, limit plnenia je závislý od hĺbky dezénu poškodenej pneumatiky.
Poistné podmienky:
Limit krytia: 5 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
2 500 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Konkurenčné výhody: Pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10/5 tis. € v cene
Poistenie pneumatiky na území SR a ČR s limitom krytia až do 120 €/ poistnú udalosť a max. 2x ročne, limit plnenia je závislý od hĺbky dezénu poškodenej pneumatiky.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú s navýšením.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa dátumu začiatku poistenia.
Poistné podmienky:
Limit krytia: 7 000 000 eur (za škodu na zdraví, nákladov pri usmrtení ako aj za škodu vzniknutú náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených)
5 000 000 eur (za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, bez ohľadu na počet poškodených)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: áno
Konkurenčné výhody: Pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20/10 tis. € v cene
Pripoistenie batožiny s limitom 500 € v cene
Pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni v cene
Pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5 tis. € v cene
Poistenie pneumatiky na území SR a ČR s limitom krytia až do 120 €/ poistnú udalosť a max. 2x ročne, limit plnenia je závislý od hĺbky dezénu poškodenej pneumatiky.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Polročné a kvartálne splátky sú s navýšením.
Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do 15 dní odo dňa dátumu začiatku poistenia.
Poistné podmienky:
Náhradné vozidlo
Vyčerpanie / zámena paliva
Strata kľúčov
Odťah vozidla do servisu
Zošrtovanie vraku v zahraničí
Defekt pneumatiky
Ubytovanie pri nehode
územie SR+ČRzahraničie
ÚzemieSR+ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limituvbez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitu Zahraničie: hranice SR
Nehodaúzemie SR+ČRzahraničie
Oprava na mieste110 eur150 eur
Odťah vozidlaáno150 eur
Úschova7 dní7 dní
Odťah do najbližšieho servisuánozorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 80 eur / osoba2 noci, max. 75 eur / osoba
Návrat, alebo pokračovanie v cestevlak, taxi do 15 eurvlak/lietadlo do 400 eur/ taxi do 30 eur
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Zošrotovanienie350 eur
Poruchaúzemie SR+ČRzahraničie
Oprava na mieste70 eur150 eur
Odťah vozidla70 eur150 eur
Úschovazorganizuje7 dní
Náhradné vozidlozorganizuje48 hodín
Ubytovanie v hotelizorganizuje2 noci, max. 75 eur / osoba
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak/autobus do 75 eurvlak/autobus, lietadlo do 400 eur, taxi 30 eur
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SR+ČRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max.80 eur / osoba2 noci, max. 75 eur / osoba
Návrat domovvlak/autobus/taxivlak/autobus/taxi, lietadlo do 400 eur
Pokračovanie v cestevlak/autobus/taxivlak/autobus/taxi, lietadlo do 400 eur
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Ostatné službyúzemie SR+ČRzahraničie
Strata kľúčov50 eur50 eur
Vyčerpanie/zámena paliva50 eur50 eur
Defekt pneumatiky120 eur120 eur
Vybitá batéria120 eur120 eur
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 2000 eur
Repatriácia vozidlanielimit 250 eur