Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: Na výber z dvoch limitov

5 240 000 eur (na škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 050 000 eur (na škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov)

alebo

6 000 000 eur (na škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
3 000 000 eur (na škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: Áno
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Poistné je možné uhradiť v ročných, polročných, alebo kvartálnych splátkach priamo na účet poisťovateľa. Poistné musí byť uhradené na účet poisťovateľa do dátumu splatnosti, ktoré je uvedené na poistnej zmluve.
Poistné podmienky:
Iba pri uzavretí produktu Comfort
Odťah vozidla do servisu
Ubytovanie pri nehode a poruche
ÚzemieSR a ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste1 hodina práce1 hodina práce
Odťah vozidlaodťah do najbližšieho servisu, max 50kmodťah do najbližšieho servisu, max 50km
Úschovanienie
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hotelinienie
Preprava osob50 km50 km
Náhradné vozidlonienie
Zošrotovanienienie
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste1 hodina práce1 hodina práce
Odťah vozidlaodťah do najbližšieho servisu, max 50kmodťah do najbližšieho servisu, max 50km
Úschovanienie
Náhradné vozidlonienie
Ubytovanie v hotelinienie
Preprava osob50 km50 km
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hotelinienie
Návrat domov50 km50 km
Pokračovanie v cestenienie
Náhradné vozidlonienie
Ostatné službynienie
Strata kľúčovnienie
Vyčerpanie/zámena palivanienie
Defekt pneumatikynienie
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlanienie
Iba pri uzavretí balíku Plus, Extra alebo Max
Odťah vozidla do servisu
Ubytovanie pri nehode a poruche
ÚzemieSR a ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste1 hodina práce1 hodina práce
Odťah vozidlaodťah do najbližšieho servisu, max 150kmodťah do najbližšieho servisu, max 150km
Náhradné vozidlo6 dní6 dní
Ubytovanie v hoteli3 noci/75 €/osoba/noc3 noci/75 €/osoba/noc
Návrat domovskutočné nákladyskutočné náklady
Preprava osob100 km100 km
Úschovanienie
Odťah do miesta bydliskanienie
Zošrotovanie125€125€
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste1 hodina práce1 hodina práce
Odťah vozidlaodťah do najbližšieho servisu, max 150kmodťah do najbližšieho servisu, max 150km
Náhradné vozidlo4 dni / 2x ročne4 dni / 2x ročne
Ubytovanie v hoteli3 noci/75 €/osoba/noc3 noci/75 €/osoba/noc
Návrat domovskutočné nákladyskutočné náklady
Preprava osob100 km100 km
Úschovanienie
Odťah do miesta bydliskanienie
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidla (alebo ich súčastí)územie SRzahraničie
Oprava na mieste1 hodina práce1 hodina práce
Odťah vozidlaodťah do najbližšieho servisu, max 150kmodťah do najbližšieho servisu, max 150km
Náhradné vozidlo4 dni / 2x ročne4 dni / 2x ročne
Ubytovanie v hoteli3 noci/75 €/osoba/noc3 noci/75 €/osoba/noc
Návrat domovskutočné nákladyskutočné náklady
Preprava osob100 km100 km
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovÁnoÁno
Vyčerpanie/zámena palivaÁnoÁno
Defekt pneumatikyÁnoÁno
Vybitá batéria2x ročne2x ročne
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlanienie