Povinné zmluvné poistenie

Limit krytia: 5 000 000 eur (na škody na zdraví a náklady pri usmrtení)
1 000 000 eur (na škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov)
Spoluúčasť: poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Asistenčné služby: možnosť dokúpiť doplnkové asistenčné služby za 3,29 €
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu sa stáva platnou momentom zaplatenia poistného z Vašej strany, nie však skôr, ako je začiatok poistenia uvedený v zmluve. Nie je teda dôležité, kedy peniaze prídu na účet poisťovne, ale moment, kedy ste dali príkaz na úhradu poistného (uvedené platí za predpokladu, že predmetný príkaz na úhradu nezrušíte a peniaze z neho obdrží poisťovňa na účet). Poistné za online poistenie musí byť uhradené najneskôr deň pred začiatkom platnosti poistenia, v opačnom prípade návrh internetovej zmluvy stráca platnosť.
Poistné podmienky:
Odťah vozidla do servisu
Ubytovanie pri nehode a poruche
Defekt pneumatiky
Vyčerpanie / zámena paliva
ÚzemieSR a ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste70 eur150 eur
Odťah vozidla70 eur150 eur
Úschova2 dni2 dni
Odťah do miesta bydliskazorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 x 40 eur1 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusreálne nákladyreálne náklady
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Zošrotovanienienie
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste70 eur150 eur
Odťah vozidla70 eur150 eur
Úschova2 dni2 dni
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 x 40 eur1 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusreálne nákladyreálne náklady
Dodanie (doručenie) náhradných dielovanoano
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli2 x 40 eur1 x 70 eur
Návrat domovreálne nákladyreálne náklady
Pokračovanie v cestenienie
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovnienie
Vyčerpanie/zámena palivaáno, ako nehodaáno, ako nehoda
Defekt pneumatikyáno, ako nehodaáno, ako nehoda
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlanienie