Sídlo spoločnosti:Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO:315 955 45
Telefón:0800 112 222
Poistné udalosti:+421 2 5262 7282
Asistenčná služba:+421 2 6353 2236
E-mail:http://koop.sk/vybavit-online/
Web:www.kooperativa.sk

Viac informácií o produktoch poisťovne Kooperativa