Výpoveď PZP a zmena poisťovne

Zistili ste, že na Vašom PZP môžete vďaka zmene poisťovne ušetriť? Poradíme Vám ako podať výpoveď PZP.

Stiahnite si vzor výpovede pre Vašu poisťovňu!

Povinné zmluvné poistenie

Výpoveď - PZP

Výpoveď poistnej zmluvy

Ak sa chcete poistiť za výhodnejšie sadzby, ako Vám v súčastnosti ponúka Vaša poisťovňa, je potrebné, aby ste do svojej poisťovne zaslali výpoveď poistnej zmluvy.

K akému dátumu môžem vypovedať zmluvu PZP?

Poistná zmluva sa vypovedá ku koncu poistného obdobia. Poistná zmluva sa spravidla uzatvára na dobu neurčitú a poistné obdobie je jeden rok. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné Vášmu súčasnému poisťovateľovi doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V tento deň musí mať Vaša poisťovňa túto výpoveď k dispozícií.

Výpoveď možno podať osobne, alebo doporučene poštou.

Poisťovňu PZP môžete zmeniť len raz ročne!

  • Je nevyhnutné zaslať písomnú výpoveď zmluvy PZP do Vašej poisťovne
  • Písomná výpoveď PZP musí byť Vašej poisťovni doručená najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
  • Deň konca poistného obdobia je spravidla dňom, ktorý predchádza dňu, kedy má Vaša zmluva počiatok. Tento dátum nájdete v poistnej zmluve, alebo na bielej karte.

Adresy poisťovní kam môžete Vašu výpoveď smerovať

Poisťovňa Adresa pre zaslanie výpovede
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátuKolárska 6 , 811 06 Bratislava
ČSOB poisťovňa, a.s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Generali Poisťovňa, a.s.Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátuLamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátuMiletičova 21, 821 08 Bratislava
Komunálna poisťovňa, a.s, Vienna Insurance GroupŠtefánikova 17, 811 05 Bratislava
Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance GroupŠtefanovičova 4, 816 23 Bratislava
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.APlynárenská 1, 821 09 Bratislava
Union poisťovňa, a.s.Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Uniqa poisťovňa, a.s.Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Wustenrot poisťovňa, a.s.Karadžičova 17, 825 22 Bratislava