Havarijné poistenie Auto & Voľnosť

Názov produktu:Auto & Voľnosť - KASKO
Poistná suma:na novú hodnotu
Ponúkané spoluúčasti: bez spoluúčasti
5%, bez minimálnej spoluúčasti
5%, minimálne 66 €
5%, minimálne 165 €
fixne 165 €
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Pripoistenia:čelná sklo, úraz dopravovaných osôb, náhradné vozidlo, rozšírené asistenčné služby, predĺžená záruka, poistenie finančnej straty
Poistné podmienky:

Havarijné poistenie auta poisťovne Uniqa poskytuje zaujímavé benefity v podobe nižšieho poistného vodičom z menších miest. Verným klientom pri dojednaní havarijného poistenia poisťovňa Uniqa ponskytuje vernostný bonus. Výhodou produktu je možnosť dojednať ho bez spoluúčasti, ako aj skutočnosť, že totálna škoda nastáva až v prípade, ak kalkulované náklady na opravu presiahnu trhovú hodnotu vozidla.

Poistením Auto & Voľnosť sú kryté škody

  • haváriou
  • živelnou udalosťou
  • zrážkou alebo stretom vozidla so zvieratami
  • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami
  • na zasklení vozidla
  • krádežou
  • lúpežou v zmysle trestného zákona
  • na parkovisku

K havarijnému poisteniu Uniqa bezplatne!

Náhradné vozidlo pri nehode na 24 hodín
Ubytovanie pri nehode
Odťah vozidla do servisu
Dodanie (doručenie) náhradných dielov do zahraničia
územie SRzahraničie
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 100 eurmax. 150 eur
Odťah vozidlamax. 100 eurmax. 150 eur
Úschovamax. 100 eurmax. 150 eur
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 60 eur / osoba1 noc, max. 100 eur / osoba / noc
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlaklietadlo/vlak
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Zošrotovanieniezorganizuje
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 100 eurmax. 150 eur
Odťah vozidlamax. 100 eurmax. 150 eur
Úschovamax. 100 eurmax. 150 eur
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hotelizorganizujezorganizuje
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobuszorganizujezorganizuje
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieano
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 60 eur / osoba1 noc, max. 100 eur / osoba / noc
Návrat domovnienie
Pokračovanie v cestenienie
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizujezorganizuje
Vyčerpanie/zámena palivazorganizujezorganizuje
Defekt pneumatikyzorganizujezorganizuje
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlaniezorganizuje

K havarijnému poisteniu Uniqa len za 12 € ročne!

Náhradné vozidlo na 5 dní aj pri poruche
Odťah vozidla do servisu
Zošrotovanie vraku v zahraničí
Ubytovanie pri nehode a poruche
Strata kľúčov
Zámena paliva
územie SRzahraničie
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 200 eurmax. 300 eur
Odťah vozidlamax. 200 eurmax. 300 eur
Úschovamax. 200 eurmax. 300 eur
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 200 eur / osoba 2 noci, max. 200 eur / osoba / noc
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlaklietadlo/vlak
Náhradné vozidlo5 dní5 dní
Zošrotovanieniemax. 150 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 200 eurmax. 300 eur
Odťah vozidlamax. 200 eurmax. 300 eur
Úschovamax. 200 eurmax. 300 eur
Náhradné vozidlo5 dní5 dní
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 200 eur / osoba 2 noci, max. 200 eur / osoba / noc
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlaklietadlo/vlak
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieano
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 200 eur / osoba 2 noci, max. 200 eur / osoba / noc
Návrat domovvlaklietadlo/vlak
Pokračovanie v cestevlaklietadlo/vlak
Náhradné vozidlo48 hodín48 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovmax. 80 eurmax. 150 eur
Vyčerpanie/zámena palivazámena max. 80 eurzámena max. 175 eur
Defekt pneumatikyzorganizujezorganizuje
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňzorganizujezorganizuje
Repatriácia vozidlanielimit 1700 eur

K havarijnému poisteniu Uniqa je možné prikúpiť nasledovné doplnkové poistenia:

Doplnkové poistenie čelného sklapodľa ponuky
Doplnkové poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie5 € ročne (len miesto vodiča)
10 € ročne (do 6 sedadiel)
20 € ročne (6 a viac sedadiel)
Uvedené poistné sa vzťahuje na základnú poistnú sumu 5 000 €.
Poistnú sumu môžno stanoviť vo výške 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €, 25 000 €, 50 000 €.
Doplnkové poistenie pre prípad trvalých následkov po havárii5 € ročne (len miesto vodiča)
10 € ročne (do 6 sedadiel)
20 € ročne (6 a viac sedadiel)
Uvedené poistné sa vzťahuje na základnú poistnú sumu 5 000 €.
Poistnú sumu môžno stanoviť vo výške 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €, 20 000 €, 25 000 €, 50 000 €.
Doplnkové poistenie batožiny24 € ročne
(poistná suma 500 €; pripoistenie sa dojednáva bez spoluúčasti)
Doplnkové poistenie nákladov na zapožičanie náhradného vozidla 48 € ročne pri dennom limite bez DPH vo výške 35 €
90 € ročne pri dennom limite bez DPH vo výške 60 €
126 € ročne pri dennom limite bez DPH vo výške 85 €
Poistiteľ uhradí náklady za zapožičané vozidlo počas doby nevyhnutnej na opravu poisteného vozidla, maximálne však za 10 kalendárnych dní a maximálne vo výške, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.
Doplnkové poistenie lomu stroja Poistné je vo výške 25% z výslednej sadzby za základné poistenie vozidla.