Havarijné poistenie

Názov produktu:Havarijné poistenie Balík HAVÁRIA & KRÁDEŽ
Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Pripoistenia:čelné sklo, úraz dopravovaných osôb, rozšírené asistenčné služby
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 85% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Poistné podmienky:

K havarijnému poisteniu Union bezplatne!

Náhradné vozidlo pri nehode na pár dní
Vybitá batéria
Vysoké limity
Odťah vozidla do servisu
Zošrotovanie vraku
Defekt pneumatiky
Ubytovanie pri nehode
Územieúzemie SRzahraničie
Kumulatívny limit pre služby250 eur650 eur
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 120 eurmax. 120 eur
Odťah vozidlamax. 250 eur, 60 kmnajbližší servis v SR, max. 650 eur
Úschova3 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 50 eur / osoba2 noci, max. 50 eur / osoba
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusánoáno
Náhradné vozidloánonie
Zošrotovanieánoáno
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na miestemax. 75 eurmax. 75 eur
Odťah vozidlamax. 150 eurmax. 150 eur
Úschovanienie
Náhradné vozidlonienie
Ubytovanie v hotelinienie
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusnienie
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hotelinie2 noci
Návrat domovnieáno
Pokračovanie v cestenienie
Náhradné vozidloánonie
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovzorganizujezorganizuje
Vyčerpanie/zámena palivazorganizujezorganizuje
Defekt pneumatikymax. 70 eurmax. 70 eur
Vybitá batériamax. 70 eurmax. 70 eur
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňzorganizujezorganizuje
Repatriácia vozidlanieáno