Havarijné poistenie

Názov produktu:Havarijné poistenie Balík HAVÁRIA & KRÁDEŽ
Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Pripoistenia:čelné sklo, úraz dopravovaných osôb, rozšírené asistenčné služby
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 85% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Poistné podmienky: