Havarijné poistenie AUTO KOMPLET

Názov produktu:Havarijné poistenie AUTO KOMPLET
Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 110% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby:áno
Poistné podmienky: