Havarijné poistenie

Poistná suma:na novú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:Európa a Turecko
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 80% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby:áno
Poistné podmienky:

V rámci havarijného poistenia v poisťovni Groupama je možné dojednať poistenie pre nové aj ojazdené vozidlá a to v rozsahu krytia všetkých rizík tzv. ALLRISK (havária, živel, vandalizmus, odcudzenie), ako aj s vylúčením rizika odcudzenia vozidla (zásahu cudzej osoby). Pri uzatvorení poistenia je možné vychádzať z novej ceny vozidla (vozidla maximálne do 3 rokov od prvej registrácie) alebo zo všeobecnej (trhovej) ceny vozidla.

Krytie v dojednanom rozsahu ALLRISK sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla, jeho časti a výbavy, ak dôjde ku škode následkom:

  • havárie,
  • živelnej udalosti,
  • odcudzenia a poškodenia vozidla, jeho časti a výbavy, ak k odcudzeniu, resp. poškodeniu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
  • úmyselným poškodením cudzej veci bez spojenia s krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím – t.j. vandalizmom.

K havarijnému poisteniu Groupama Garancia bezplatne!

Náhradné vozidlo pri nehode a poruche na 24 hodín
Ubytovanie pri nehode a poruche
Odťah vozidla
Defekt pneumatiky
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste90 eur150 eur
Odťah vozidla90 eur150 eur
Úschova3 dni x 10 eur3 dni x 20 eur
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli2 x 60 eur3 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Zošrotovanienienie
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste90 eur150 eur
Odťah vozidla90 eur150 eur
Úschova3 dni x 10 eur3 dni x 20 eur
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Ubytovanie v hoteli2 x 60 eur3 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnienie
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli2 x 60 eur3 x 70 eur
Návrat domovvlak/taxivlak/taxi
Pokračovanie v cestevlak/taxivlak/taxi
Náhradné vozidlo24 hodín24 hodín
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovnienie
Vyčerpanie/zámena palivanienie
Defekt pneumatikyánoáno
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlanienie

Zľavy a zvýhodnenia na havarijné poistenie v Groupama, ktoré sú zohľadnené v kalkulácii:

  • Vstupný bonus bez dokladovania bezškodového priebehu do 5rokov bezškodového priebehu (bezškodový priebeh sa skúma v čase prípadnej PU)
  • Zľava za dieťa
  • Zľava za vek motorového vozidla
  • Zľava za bydlisko v menšom meste alebo na vidieku
  • V prípade opravy skla sa neuplatňuje spoluúčasť (percentuálna spoluúčasť sa uplatňuje iba pri výmene skla)