Havarijné poistenie

Poistná suma:na novú hodnotu
Ponúkané spoluúčasti: 5%, minimálne 80 eur
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa, mimo územia štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie
Totálna škoda:ak náklady na opravu presiahnu 100% zo všeobecnej zostatkovej hodnoty vozidla
Asistenčné služby:áno
Odťah vozidla do servisu
Zošrotovanie vraku
Ubytovanie pri nehode a poruche
Dodanie (doručenie) náhradných dielov
ÚzemieSRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste85 eur100 eur
Odťah vozidla135 eur150 eur
Úschova2 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskanienie
Ubytovanie v hoteli1x55 eur (na osobu)2x75 eur (na osobu)
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusánoáno
Náhradné vozidlonienie
Zošrotovanienie1000 eur
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste85 eur100 eur
Odťah vozidla135 eur150 eur
Úschova2 dni3 dni
Náhradné vozidlonienie
Ubytovanie v hoteli1x55 eur (na osobu)2x75 eur (na osobu)
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusánoáno
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnie200 eur
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1x55 eur (na osobu)2x75 eur (na osobu)
Návrat domovánoáno
Pokračovanie v cesteánoáno
Náhradné vozidlonienie
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovnienie
Vyčerpanie/zámena palivanienie
Defekt pneumatikynienie
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlanienie

K havarijnému poisteniu Colonnade je možné prikúpiť nasledovné doplnkové poistenia:

Poistenie batožiny19.92 € ročne (poistná suma 332 €)
39.84 € ročne (poistná suma 664 €)
60 € ročne (poistná suma 1 000 €)
79.80 € ročne (poistná suma 1 330 €)
99.60 € ročne (poistná suma 1 660 €)