Havarijné poistenie AXA Auto

Poistná suma:na novú, alebo zostatkovú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:Poistenie sa vzťahuje na krajiny nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny. Pre vozidlá, pri ktorých je poistné plnenie vinkulované v prospech právnických osôb poskytujúcich leasing motorových vozidiel, splátkový predaj motorových vozidiel alebo spotrebný úver na kúpu motorových vozidiel, sa poistenie vzťahuje na všetky krajiny nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka (vrátane Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny) počas doby trvania tejto vinkulácie.
Pripoistenia:poistenie skiel, úraz dopravovaných osôb, náhradné vozidlo, rozšírené asistenčné služby, právna asistencia
Poistné podmienky:

Havarijné poistenie AXA je možné uzatvoriť pre nové i ojazdené vozidlá. Produkt havarijného poistenia kryje všetky riziká, ide o tzv. ALLRISK poistenie (havária, krádež, živel, vandalizmus). Pri jazdených motorových vozidlách sa poistná suma stanovuje na všobecnú (trhovú cenu).

havarijné poistenie dojednané s rozsahom ALLRISK kryje motorové vozidlo a jeho časti pre prípad:

  • odcucdzenia vozidla, alebo jeho časti krádežou vlámaním, alebo lúpežným prepadnutím,
  • poškodenia, alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
  • poškodenia, alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí,
  • zásahu cudzej osoby, t.j. vandalizmu.

K havarijnému poisteniu AXA bezplatne!

Náhradné vozidlo
Vyčerpanie / zámena paliva
Strata kľúčov
Odťah vozidla do servisu
Zošrtovanie vraku v zahraničí
Defekt pneumatiky
Ubytovanie pri nehode
územie SR+ČRzahraničie
ÚzemieSR+ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limituvbez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitu Zahraničie: hranice SR
Nehodaúzemie SR+ČRzahraničie
Oprava na mieste110 eur150 eur
Odťah vozidlaáno150 eur
Úschova7 dní7 dní
Odťah do najbližšieho servisuánozorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 noc, max. 80 eur / osoba2 noci, max. 75 eur / osoba
Návrat, alebo pokračovanie v cestevlak, taxi do 15 eurvlak/lietadlo do 400 eur/ taxi do 30 eur
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Zošrotovanienie350 eur
Poruchaúzemie SR+ČRzahraničie
Oprava na mieste70 eur150 eur
Odťah vozidla70 eur150 eur
Úschovazorganizuje7 dní
Náhradné vozidlozorganizuje48 hodín
Ubytovanie v hotelizorganizuje2 noci, max. 75 eur / osoba
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlak/autobus do 75 eurvlak/autobus, lietadlo do 400 eur, taxi 30 eur
Dodanie (doručenie) náhradných dielovnieáno
Krádež vozidlaúzemie SR+ČRzahraničie
Ubytovanie v hoteli1 noc, max.80 eur / osoba2 noci, max. 75 eur / osoba
Návrat domovvlak/autobus/taxivlak/autobus/taxi, lietadlo do 400 eur
Pokračovanie v cestevlak/autobus/taxivlak/autobus/taxi, lietadlo do 400 eur
Náhradné vozidlo24 hodín48 hodín
Ostatné službyúzemie SR+ČRzahraničie
Strata kľúčov50 eur50 eur
Vyčerpanie/zámena paliva50 eur50 eur
Defekt pneumatiky120 eur120 eur
Vybitá batéria120 eur120 eur
Lekárska starostlivosť po haváriízorganizujezorganizuje
Finančná tiesteňnieposkytnutie pôžičky 2000 eur
Repatriácia vozidlanielimit 250 eur