Havarijné poistenie AXA Auto

Poistná suma:na novú, alebo zostatkovú hodnotu
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:Poistenie sa vzťahuje na krajiny nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny. Pre vozidlá, pri ktorých je poistné plnenie vinkulované v prospech právnických osôb poskytujúcich leasing motorových vozidiel, splátkový predaj motorových vozidiel alebo spotrebný úver na kúpu motorových vozidiel, sa poistenie vzťahuje na všetky krajiny nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka (vrátane Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny) počas doby trvania tejto vinkulácie.
Pripoistenia:poistenie skiel, úraz dopravovaných osôb, náhradné vozidlo, rozšírené asistenčné služby, právna asistencia
Poistné podmienky:

Havarijné poistenie AXA je možné uzatvoriť pre nové i ojazdené vozidlá. Produkt havarijného poistenia kryje všetky riziká, ide o tzv. ALLRISK poistenie (havária, krádež, živel, vandalizmus). Pri jazdených motorových vozidlách sa poistná suma stanovuje na všobecnú (trhovú cenu).

havarijné poistenie dojednané s rozsahom ALLRISK kryje motorové vozidlo a jeho časti pre prípad:

  • odcucdzenia vozidla, alebo jeho časti krádežou vlámaním, alebo lúpežným prepadnutím,
  • poškodenia, alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
  • poškodenia, alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí,
  • zásahu cudzej osoby, t.j. vandalizmu.