Názov produktu:Moje auto KASKO
Ponúkaný modul:Optimal+
Ponúkané spoluúčasti:bez spoluúčasti
5%, minimálne 65 eur
5%, minimálne 150 eur
Poistná suma:nová hodnota
Poistené riziká:havária, krádež, živel, vandalizmus
Územná platnosť:geografická Európa
Pripoistenia v cene:poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie batožiny
Poistné podmienky:

K havarijnému poisteniu Allianz - Slovenská poisťovňa bezplatne!

Odťah vozidla do servisu
Zošrotovanie vrakuservisu
Defekt pneumatiky
Vybitá batéria
Ubytovanie pri nehode a poruche
Dodanie (doručenie) náhradných dielov
ÚzemieSR a ČRzahraničie
Kumulatívny limit pre službynie je stanovenýnie je stanovený
Vek vozidlabez limitubez limitu
Kilometrový limit od bydliskabez limitubez limitu
Nehodaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste70 eur200 eur
Odťah vozidla70 eur200 eur
Úschova2 dni3 dni
Odťah do miesta bydliskazorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 x 40 eur2 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Zošrotovanienienie
Poruchaúzemie SRzahraničie
Oprava na mieste70 eur200 eur
Odťah vozidla70 eur200 eur
Úschova2 dni3 dni
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Ubytovanie v hoteli1 x 40 eur2 x 70 eur
Návrat, alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobusvlakvlak/lietadlo
Dodanie (doručenie) náhradných dielovanoano
Krádež vozidlaúzemie SRzahraničie
Ubytovanie v hoteli2 x 40 eur2 x 70 eur
Návrat domovvlakvlak/lietadlo
Pokračovanie v cestevlakvlak/lietadlo
Náhradné vozidlozorganizujezorganizuje
Ostatné službyúzemie SRzahraničie
Strata kľúčovnienie
Vyčerpanie/zámena palivaáno, ako nehodaáno, ako nehoda
Defekt pneumatikyáno, ako nehodaáno, ako nehoda
Vybitá batérianienie
Lekárska starostlivosť po haváriínienie
Finančná tiesteňnienie
Repatriácia vozidlanienie
Poistenie batožinyv cene modulu OPTIMAL
(poistná suma 300 €)
Poistenie smrti následkom úrazu vo vozidle a trvalých následkov úrazu vo vozidlev cene modulu OPTIMAL
(poistná suma 5 000 € na každé sedadlo)