Bezplatné porovnanie cien a podmienok 10 poisťovní.

Havarijné poistenie - najčastejšie pojmy

Spoluúčasť

Spoluúčasť, teda miera finančného spolu podieľania sa klienta na vzniknutej škode je dôležitým parametrom havarijného poistenia. Vo všeobecnosti platí zásada, že čím je spoluúčasť nižšia, tým je to výhodnejšie pre klienta v prípade ak nastane poistná udalosť, ale zároveň je jeho poistenie drahšie. Spoluúčasť môže byť určená buď presnou sumou (napríklad 199 eur), percentom zo škody (napríklad 5%), kombináciou (napríklad spoluúčasť 5%, minimálne 165 eur - pričom platí tá hodnota, ktorá je vyššia), alebo môže byť havarijné poistenie dojednané bez spoluúčasti. Ak nastane škoda, najvýhodnejšie je samozrejme mať uzatvorené havarijné poistenie bez spoluúčasti, pri vyšších škodách sa vyplatí mať dojednanú fixnú spoluúčasť, ktorej nominálna výška nerastie spolu s rastúcou výškou škody. Pri výbere spoluúčasti, ale vždy berte do úvahy aj to, že s vyššou spoluúčasťou na poistnom ušetríte, najmä ak nebudete mať často škody. Existujú poisťovne, ktoré Vám vtedy, ak si Vaše vozidlo necháte opraviť v neautorizovanom servise, kde je oprava lacnejšia (aj pre poisťovňu), odpustia spoluúčasť v plnej výške aj vtedy ak ju máte zmluvne dohodnutú!

Územná platnosť poistenia

Síce v súčasnosti sú takmer všetky produkty havarijného poistenia ponúkané s územnou platnosťou Európa, môžeme sa stretnúť aj s poistkami, ktoré sú platné len na území Slovenskej republiky. Ani ak porovnávate dve poistky, ktorých územná platnosť je Európa, neznamená to, že v tomto parametri sú rovnaké. Nie je Európa ako Európa, niektoré poisťovne, majú medzi výlukami v havarijnom poistení napríklad škody vzniknuté na území Ukrajiny, Ruska, alebo Turecka. Rovnako je dôležité overiť si, či poisťovňa za "Európu" považuje aj balkánske štáty, ako Srbsko, Čiernu-Horu, Bosnu a Hercegovinu, najmä keď niektoré z týchto štátov začínajú Slováci považovať za lacné dovolenkové destinácie.

Totálna škoda

Totálna škoda, je taká škoda, kedy je oprava vozidla nerentabilná, keďže jeho aktuálna hodnota je nižšia ako náklady na opravu. Poistná udalosť, ktorá je totálna sa likviduje a vypláca iným spôsobom ako klasická, čiastková poistná udalosť. Rozdiely v jednotlivých poistkách sú aj v určení hodnoty škody, od ktorej sa poistná udalosť považuje za totálnu. Niektoré poisťovne považujú poistnú udalosť za totálnu, ak škoda nepresahuje hodnotu 100% zo aktuálnej hodnoty vozidla, sú však aj poisťovne, ktoré považujú poistnú udalosť za totálnu ak je škoda nad 70 % (napríklad hodnota vozidla je 6000 eur, pri hranici 70% poisťovňa likviduje udalosť ako totálnu už vtedy, ak je škoda vyššia ako 4200 eur). O tom, prečo je to nevýhodné som písal v časti "oplatí sa vôbec havarijné poistenie?". Náklady na opravu vo výške 4200 eur vôbec nie sú v autorizovanom servise prehnané, aj keď ide o vozidlo, ktoré má aktuálnu hodnotu 6000 eur, avšak náhradné diely stoja rovnako akoby bolo nové. Spravidla sú klienti pri likvidácií poistnej udalosti ako totálnej škody menej spokojní, preto je v záujme klienta zvoliť si také havarijné poistenie, ktoré je nastavené tak, aby bola pravdepodobnosť likvidácie poistnej udalosti ako totálnej škody čo najmenšia.

Hodinová sadzba

V niektorých poisťovniach pri havarijnom poistení existuje parameter hodinovej sadzby, ktorá sa dá stanoviť v určitej hodnote, alebo ako neobmedzená. Hodinová sadzba je finančná čiastka, ktorú poisťovňa vyplatí servisu za opravu motorového vozidla za jednu hodinu a pokiaľ je v poistnej zmluve stanovené jej obmedzenie, doplatenie rozdielu je na pleciach poisteného. Niekedy môže nižšie stanovená hodinová sadzba v poistnej zmluve znamenať nižšie poistné, ktoré sa však v prípade poistnej udalosti môže vypomstiť. Najmä ak poisťujete drahšie vozidlo, majte na pamäti, že obmedzená hodinová sadzba, vďaka ktorej budete na poistení platiť o pár eur menej, Vám v prípade poistnej udalosti bude skôr na škodu.

Poistná hodnota

Ak poisťujete staršie vozidlo, stretnete sa s rôznymi druhmi havarijného poistenia. Staršie vozidlá je možné poistiť na ich novú hodnotu v roku výroby, alebo na aktuálnu cenu, teda hodnotu, ktorá zohľadňuje vek a opotrebovanie vozidla. Niektoré poisťovne pri poistení vozidla na aktuálnu cenu plnia ako za nové, iné nie a preto, je vždy potrebné pri ponuke takéhoto havarijného poistenia si overiť ako poisťovňa bude plniť.

Havarijné poistenie na novú hodnotu - pri poistení sa vychádza z hodnoty vozidla, ktorú vozidlo malo v roku jeho výroby, resp. kúpy prvým majiteľom. Z hodnoty nového vozidla sa potom odvíja aj cena za havarijné poistenie. V prípade čiastkovej poistnej udalosti poisťovňa hradí náklady v hodnote nových náhradných dielov a v prípade totálnej škody, kedy je vozidlo neopraviteľné poisťovňa z havarijného poistenia vypláca zostatkovú hodnotu vozidla.

Havarijné poistenie na aktuálnu hodnotu - pri poistení sa vychádza z aktuálnej hodnoty vozidla, po zohľadnení jeho veku a opotrebovania, čo v porovnaní s havarijným poistením na novú hodnotu prináša nižšie ceny poistenia. Pri havarijnom poistení na aktuálnu hodnotu je nevyhnutné si dať pozor na to, aby nebol klient čo sa týka spôsobu plnenia znevýhodnený voči havarijnému poistenú na novú hodnotu.

Bonusové poistenie

Pri uzatváraní havarijného poistenia si overte, ako sa Vaše havarijné poistenie bude správať v ďalších poistných rokoch. Poisťovne ponúkajú produkty buď bonusové, alebo nebonusové.

V prípade bonusového poistenia sa poistenie každoročne upravuje v závislosti od toho, čo ste v predchádzajúcom poistnom roku zavinili, alebo nezavinili poistnú udalosť, pri nebonusovom poistení platíte stále rovnako. Častokrát sa však stáva, že vrámci záujmu o získanie klienta poisťovňa klientovi ponúkne maximálny bonus už pri vstupe do poistenia. Preto si pred uzatvorením poistenia preverte, či Vám bol poskytnutý maximálny bonus pri vstupe do poistenia, pretože vo všeobecnosti platí, že je pre Vás v prípade, ak sa rozhodujete medzi viacerými poisteniami s rovnakou výškou ročnej platby, výhodnejšie zvoliť to poistenie, ktoré za rovnakú cenu ešte nemá vstupný bonus zahrnutý, pretože si ho môžete časom "vyjazdiť" a ďalšie roky tak platiť nižšie poistné.