Bezplatné porovnanie cien a podmienok 10 poisťovní.

Premium care - pohodlná poistná udalosť

Starosti s riešením poistnej udalosti nechajte na nás! Našim klientom ponúkame ako benefit k havarijnému poisteniu bezplatnú službu Premium care - pohodlná poistná udalosť. Zabezpečíme pre Vás nahlásenie poistnej udalosti, dohliadneme na to, aby likvidácia poistnej udalosti prebiehala zákonne, proklientsky a v zmysle príslušných poistných podmienok poisťovne, dohliadneme na to, aby poistná udalosť nezapadla v hŕbe spisov poisťovne a na to, aby nenastávali zbyočné prieťahy pri jej riešení spôsobené napríklad nedodaním potrebných dokladov zo strany klienta.

Vypočítať cenu poistenia

Premium care znamená pre Vás väčší komfort pri poistnej udalosti

  • Jednoduché Nahlásenie poistnej udalosti bez nutnosti návštevy poisťovne on-line, telefonicky, alebo osobne priamo cez makléra zo spoločnosti Rýchlepoistenie
  • Dohliadneme na to, aby boli doložené všetky potrebné dokumenty a zabránime tak prieťahom pri likvidácií poistnej udalosti
  • Odporučíme najvýhodnejší postup likvidácie poistnej udalosti a zmluvný servis poisťovne
  • Spracujeme kompletné doklady k poistnej udalosti vrátane oznámenia poisťovni, objednávky obhliadky vozidla a zabezpečenie kompletnej dokumentácie k poistnej udalosti bez zbytočného dodatočného dokladania podkladov
  • Dohliadneme na plynutie zákonných a zmluvných lehôt pri riešení poistnej udalosti
  • Pri totálnej poistnej udalosti uskutočníme úkony potrebné k sprostredkovaniu odpredaja vraku a to vtedy, ak takúto službu neponúka Vaša poisťovňa!
  • Váš maklér zo spoločnosti Rýchlepoistenie je Vám kedykoľvek k dispozícií na telefonickú konzultáciu
  • Pre našich klientov bezplatne

Uzatvorte si poistenie on-line