Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 50 000 €
Asistencia: Lekárske ošetrenie: 1 660 € (3 300 €)
Hospitalizácia (choroba/úraz): 500 00 €
Prevoz poisteného: 10 000 € (14 940 €)
Preprava dieťaťa (doprovod): 665 € (995 €)
Návšteva chorého: 665 € (995 €)
Predĺženie pobytu: 332 € (500 €)
Prevoz telesných pozostatkov: 6 640 € (9 960 €)
Zubné ošetrenie - 2 zuby: 300 €
Sumy v zátvorkách platia pre územnú platnosť SVET.
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: sú uvedené v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.
Poistné podmienky:
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie zodpovednosti
Úrazové poistenie
Poistenie batožiny
Poistenie storna zájazdu

Poistenie liečebných nákladov: s celkovým limitom 100 000 €
Asistencia: Lekárske ošetrenie: 2 300 € (4 980 €)
Hospitalizácia (choroba/úraz): 100 000 €
Prevoz poisteného: 23 240 € (14 940 €)
Preprava dieťaťa (doprovod): 665 € (995 €)
Návšteva chorého: 665 € (995 €)
Predĺženie pobytu: 415 € (565 €)
Prevoz telesných pozostatkov: 8 300 € (11 620 €)
Zubné ošetrenie - 2 zuby: 300 €
Sumy v zátvorkách platia pre územnú platnosť SVET.
Poistenie zodpovednosti: Zodpovednosť za škodu – zdravie: 33 200 €
Zodpovednosť za škodu – majetok: 6 640 €
Úrazové poistenie Zodpovednosť za škodu – zdravie: 3 320 €
Zodpovednosť za škodu – majetok: 3 320 €
Poistenie batožiny Zodpovednosť za škodu – zdravie: 3 320 €
Zodpovednosť za škodu – majetok: 3 320 €
Poistenie storna zájazdu Storno: 995 €
Cestovné náklady: 665 €
Nevyčerpané náklady na ubytovanie: 995 €
Platobné podmienky a spôsob vzniku poistenia pri on-line poistení: sú uvedené v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.
Poistné podmienky: