Čelné sklo na aute už dlhodobo môžeme mať poistené v rámci havarijného poistenia, nevôľa poisťovní uznať takto prehlásené nároky motoristov si však vyžiadala existenciu riešenia, ktorým by boli pokryté potreby mať kryté škody na čelnom skle tých motoristov, ktorí nechcú, alebo je pre nich neekonomické mať havarijné poistenie.

Dôsledky prijatia novely Zákona o PZP účinnej od 1. júla 2012 sa naplno prejavia v tradičnej koncoročnej kampaní poisťovní pre PZP. Rokmi poisťovňami zaužívaná prax spočívajúca v tom, že klientovi oznámia výšku poistného pre nasledujúce poistné obdobie, ktorý v prípade, ak poisťovňa medziročne zvýši poistné nemá právo odstúpiť od zmluvy, nakoľko nestíha termín pre doručenie výpovede zmluvy poisťovni skončila.

Každý rok spoločne s blížiacim sa útlmom roka silnejú kampane poisťovní pôsobiacich na trhu povinného zmluvného poistenia snažiacich sa ukrojiť si svoj podiel z čoraz menšieho počtu motorových vozidiel majúcich povinné zmluvné poistenie uzatvorené na kalendárny rok. Práve títo motoristi totiž majú šancu zmeniť poisťovňu do 18. novembra 2011.

Za on-line porovnávačmi (agregátormi) zväčša stoja maklérske spoločnosti, ktoré pochopili, že internet možno efektívne využiť nielen na surfovanie webstránok, mailovanie či sťahovanie mp3, ale aj na oslovenie početnej skupiny potenciálnych klientov, ktorí sa pohybujú na internete a jedným z hlavných rozhodujúcich kritérií pri výbere poistenia je výška poistného. Hlavnou úlohou on-line agregátorov je preto porovnanie cenových ponúk viacerých poisťovní a ich zoradenie od najlacnejšieho produktu až po najdrahší. Klient si tak môže vybrať poistenie, ktoré jeho peňaženke najviac vyhovuje.

Pomaly sa už stáva zvykom, že každý rok pred začatím koncoročných kampaní zameraných na podporu PZP príde na trh nová poisťovňa, ktorá vo väčšej, alebo v menšej miere rozvíri stojace vody poisťovacieho biznisu a prebudí ostatné poisťovne z jesennej letargie, poistným matematikom zdvihne krvný tlak, klientov poteší vďaka pár eurám k dobru, a novinárom urobí dobre to, že budú môcť zapĺňať periodiká bezduchými a kvázi odbornými článkami o tom aké ťažké tisíce (sorry, už máme eurá:-) ľudia ušetria.

Uzatvorte si poistenie on-line