Čelné sklo na aute už dlhodobo môžeme mať poistené v rámci havarijného poistenia, nevôľa poisťovní uznať takto prehlásené nároky motoristov si však vyžiadala existenciu riešenia, ktorým by boli pokryté potreby mať kryté škody na čelnom skle tých motoristov, ktorí nechcú, alebo je pre nich neekonomické mať havarijné poistenie.

Dôsledky prijatia novely Zákona o PZP účinnej od 1. júla 2012 sa naplno prejavia v tradičnej koncoročnej kampaní poisťovní pre PZP. Rokmi poisťovňami zaužívaná prax spočívajúca v tom, že klientovi oznámia výšku poistného pre nasledujúce poistné obdobie, ktorý v prípade, ak poisťovňa medziročne zvýši poistné nemá právo odstúpiť od zmluvy, nakoľko nestíha termín pre doručenie výpovede zmluvy poisťovni skončila.

Uzatvorte si poistenie on-line