PZP 2016 – aké novinky si pripravili poisťovne (+porovnanie cien v tabuľke)

Koniec roka je v poisťovacom odvetví dlhodobo vďaka pravidelným kampaniam poisťovní aj laickou verejnosťou vnímaný ako obdobie povinného zmluvného poistenia a napriek tomu, že v roku 2015 už vôbec nemožno hovoriť o mase klientov, u ktorých útlmom roka nastáva koniec poistného obdobia pri povinnom zmluvnom poistení, stále ide o obdobie, kedy mnohé poisťovne zverejňujú cenníky a novinky v povinnom zmluvnom poistení na ďalší kalendárny rok a preto vám prinášam tento prehľad, ktorý budem v tomto roku priebežne aktualizovať, aby boli informácie v ňom obsiahnuté čerstvé počas celého obdobia kampaní PZP.

Ceny povinného zmluvného poistenia sú už niekoľko rokov viac-menej stabilizované, nebadať masívne cenové skoky ako pred pár rokmi. V poslednom období badať snahu poisťovní predávať PZP s pridanou hodnotou a odklon od dlhodobo zaužívaného (a u spotrebiteľov preferovaného) modelu výraznej cenovej orientácie. Aj v tomto roku pokračuje tendencia poisťovateľov pridávať do produktu benefity a voliteľné pripoistenia a odlíšiť sa od konkurentov nielen cenovo ale aj kvalitatívne.

V tomto roku môžu byť z pohľadu vývoja cien povinného zmluvného poistenia dôležité dve skutočnosti, ktoré sa udiali na slovenskom poistnom trhu. Tou prvou je odňatie poisťovacej licencie ASTRA poisťovni, ktorá ako zatiaľ posledná začala pôsobiť na trhu PZP v roku 2013 a tou druhou príchod poisťovacej značky Onlia, ktorú prevádzkuje Union poisťovňa. Vzhľadom na pomerne malý cenový zásah poisťovne ASTRA nie je predpoklad, že by jej odchod z trhu bol spôsobilý zamiešať karty na trhu PZP, no čo sa týka značky Onlia, ňou predstavené novinky, ktoré uvádzam nižšie môžu zaujať určité spektrum klientov, avšak len za predpokladu jej masovejšieho mediálneho a reklamného zásahu, ktorý je zatiaľ v porovnaní s etablovanými značkami nevýrazný.

Napriek vyššie uvedenému sa zdá, že sa ceny povinného zmluvného poistenia dramaticky nemenili a ak ste menili poisťovňu minulý, alebo predminulý rok, výraznú úsporu nečakajte.

Ak si vyberiete lacnejšiu poisťovňu a Vaše poistenie je uzatvorené na kalendárny rok, máte v tomto roku možnosť zmeniť poisťovňu doručením písomnej výpovede vašej poisťovni v lehote šiestich týždňov pred koncom poistného obdobia a to najneskôr do 19.11.2015. Viac info nájdete aj na našom webe.

Koľko stojí PZP tento rok pre vzorových klientov?

Fyzická osoba, Bratislava,
29 rokov, Škoda Octavia 2002, 1595cm3,74kw, 1700 kg
Fyzická osoba, vidiek,
49 rokov, Škoda Fabia 2011, 1390cm3, 55kw, 1575 kg
Právnická osoba, Žilina
Kia Sportage 2012, 1658cm3, 85 kw, 1940kg
Fyzická osoba, vidiek,
60 rokov,VW Golf 1.2 TSI 2010, 1397cm3, 77kw, 1790 kg
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 162,64 €106,40 €148,20 €68,40 €
AXA pojišťovna a.s.411,30 €81,80 €183,40 €101,60 €
ČSOB Poisťovňa, a.s.151,01 €89,57162,31 €90,20 €
Genertel (Generali Poisťovňa, a.s.)256,66 €67,34 €119,42 €70,99 €
Generali Poisťovňa a.s.112,44 €75 €150,38 €89,48 €
Groupama poisťovňa a.s.154,93 €74,22 €116,13 €77,46 €
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group97,50 €92 €97,50 €69,60 €
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group104,55 €97,75 €104,55 €73,85 €
Onlia (Union poisťovňa, a.s.)112,44 €68,64 €-72,84 €
Union poisťovňa, a.s.140 €94 €142 €105 €
UNIQA poisťovňa,a.s.109,32 €96 €124,20 €90 €
Wüstenrot poisťovňa, a.s.103,55 €84,55 €113,05 €103,55 €

Kalkulácia predpokladá pozitívny škodový priebeh a ročnú platbu poistného. Nezohľadňuje prípadné cross-sellové zľavy. Zdroj: www.rychlepoistenie.sk, www.csob.sk, www.onlia.sk. Ceny sú platné k 31.10.2015.

Aké benefity ponúkajú poisťovne tento rok?

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poisťovňa ponúka tri moduly krytia, najvyšší modul Optimal ponúka absolútne najvyšší limit krytia na trhu a to 10 mil. eur / 5. mil. eur. Poisťovňa ponúka možnosť zníženia poistného voľbou spoluúčasti a voliteľné asistenčné služby. Allianz – Slovenská poisťovňa garantuje výplatu škody bez amortizácie, s ktorou prišla ako prvá na Slovensku.

AXA pojišťovna a.s.

Pobočka zahraničnej poisťovne ponúka vysoký limit krytia 5 mil. eur / 2.5 mil. eur v základe, rozsiahle asistenčné služby, ktoré poskytnú náhradné vozidlo, pomôžu pri defekte pneumatiky, strate kľúčov, alebo zámene paliva. Povinné zmluvné poistenie od spoločnosti AXA je možné doplniť o široké spektrum voliteľných pripoistení – poistenie právnej asistencie, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie skla, živelných udalostí, alebo stretu so zverou. Je možné zvoliť rozšírený limit krytia 7 mil. EUR / 5 mil. eur.

ČSOB Poisťovňa, a.s. – novinky v tomto roku

Ponúka produkt so základným limitom krytia 5. mil. EUR/2. mil EUR a produkt s nadštandardným limitom krytia 7 mil. EUR/7 mil. EUR. Asistenčné služby poskytnú pomoc pri nedostatku paliva, alebo oprave defektu a navyše je možné dokúpiť rozšírené asistenčné služby, ktoré ponúkajú napr. náhradné vozidlo na 4 dni. K produktu je možné dokúpiť si pripoistenie skiel, pripoistenie stretu so zverou, pripoistenie živelnej udalosti, pripoistenie krádeže vozidla.

Generali Poisťovňa a.s – novinky v tomto roku

Generali ponúka vysoké limity krytia 6 mil. eur / 6. mil. eur bez príplatku a voliteľné úrazové poistenie, alebo poistenie stretu so zverou, alebo poistenie výtlku, alebo poistenie Nové diely za staré v cene poistného. Povinné zmluvné poistenie možno doplniť o široké spektrum voliteľných pripoistení AUTOSET a okrem jedného voliteľného pripoistenia, ktoré je v cene základného poistenia je možné dopoistiť aj ďalšie riziká: poistenie čelného skla, poistenie proti krádeži, poistenie pre prípad živelnej udalosti.

Genertel (Generali Poisťovňa a.s.)

Produkt odštepného závodu poisťovne Generali ponúka rozsiahle asistenčné služby: dočerpanie paliva, dobitie batérie, opravu defektu, asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov, alkohol taxi. Ako pripoistenie k PZP je možné zvoliť miniHavarijné poistenie, ktoré ponúka garantované krytie až do 1 000 eur v prípade stretu s iným vozidlom, alebo miniHavarijné poistenie Extra s krytím do výšky 20 000 eur.

Groupama poisťovňa, a.s. - novinky v tomto roku

Pobočka zahraničnej poisťovne v tomto roku svoj produkt povinného zmluvného poistenia doplnila o benefit úrazového poistenia vodiča.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Komunálna poisťovňa už niekoľko rokov ponúka bezplatné úrazové poistenie posádky, bezplatné poistenie proti živlom a bezplatné poistenie batožiny na základe verejného prísľubu.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group - novinky v tomto roku

Kooperativa už niekoľko rokov ponúka bezplatné úrazové poistenie posádky, bezplatné poistenie proti živlom, bezplatné poistenie batožiny na základe verejného prísľubu a poistenie čelného skla na základe verejného prísľubu. Tento rok prišla Kooperativa s garanciou výplaty škody bez amortizácie.

Onlina – Union poisťovňa, a.s. - nová poisťovacia značka

Poisťovacia značka Union poisťovne - Onlia netradične umožňuje ukončiť klientom zmluvu do 24 hodín, alebo mesačnú frekvenciu platby poistného.

Union poisťovňa, a. s. – novinky v tomto roku

Union v module PZP Excellent PLUS prináša poistenie auta proti živlom, limity krytia (5. mil. EUR / 5. mil. EUR) a rozsiahle asistenčné služby, ktoré kryjú náhradné vozidlo pri poistnej udalosti na niekoľko dní, výmenu defektu a vybitú batériu. Základný produkt poskytuje za cenu nižšieho poistného bez asistenčných služieb. Zároveň Union umožňuje doobjednať si pripoistenia - poistenie skiel, poistenie proti výtlkom, poistenie stretu so zverou a poistenie úrazu vodiča.

UNIQA poisťovňa, a. s.

UNIQA poskytuje široké spektrum voliteľných pripoistení – pripoistenie čelného skla, nadštandardné asistenčné služby, úrazové poistenie, poistenie právnej ochrany a príplatkové asistenčné služby, ktoré poskytnú náhradné vozidlo až na 5 dní aj pri poruche vozidla, asistenciu pri strate kľúčov, či zámene paliva, ale aj ubytovanie pri nehode, alebo poruche vozidla.

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Wüstenrot ponúka produkt PZP so širokým portfóliom pripoistení – úrazu, právnej ochrany a skiel vozidla. Okrem toho v rámci asistenčných služieb ponúka náhradné vozidlo až na 5 dní.

Uzatvorte si poistenie on-line