Konečne budú škody z PZP preplácané bez amortizácie, v Allianz – SP

Rozhodnutie Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá ako prvá od 1.12.2013 prestáva uplatňovať amortizáciu pri povinnom zmluvnom poistení môže mať vzhľadom na jej výrazný trhový podiel, ktorý je v tomto produkte na úrovni 25,43% (ku koncu roka 2012) zásadný vplyv na celý poistný trh.

Súčasný stav, kedy najmä pri starších vozidlách poisťovne zosekali plnenie o tzv. amortizáciu, teda o ich presvedčenie, že výmenou poškodených dielov, ktoré boli opotrebované za nové, poškodené vozidlo de facto zhodnotili a teda vyplatili poškodenému viac, než na čo má nárok (bezdôvodné obohatenie) ležal v žalúdku azda všetkým motoristom a právom ho možno nazvať nespravodlivým.

Navyše, klientom nespokojným s poistným plnením dávajú za pravdu slovenské všeobecné súdy a z vyšších inštancií (síce mimo nášho územia) aj Ústavný súd ČR, ktorý ešte v roku 2007 vo svojom náleze (ÚS 2221/07) skonštatoval, že „..ak obnovenie do pôvodného stavu vyžaduje použitie nových náhradných dielov, oprava je vykonaná účelne a nemožno povinnosť na náhradu škody prenášať na poškodeného a neodôvodnene ho znevýhodňovať oproti škodcovi.“

Laicky povedané – ak sa nedá vozidlo opraviť rovnako opotrebovanými dielmi (čo je v praxi nemožné), v rámci svojej povinnosti navrátiť vozidlo do pôvodného stavu musí škodca uhradiť aj nové diely. Poškodený nemôže doplácať na neschopnosť škodcu opraviť vozidlo rovnako opotrebovanými dielmi. Navyše takéto zhodnotenie neprinesie poškodenému na jeho vozidle zlepšenie úžitkových vlastností, alebo zvýšenie jeho všeobecnej ceny a preto o žiadnom „bezdôvodnom obohatení“ nemôže byť reč. V tomto už je viac logiky, nie? K takémuto názoru sa čoraz viac prikláňajú aj slovenské všeobecné súdy a zaväzujú škodcov k úhrade rozdielu. Tí sa zas môžu súdiť so svojou poisťovňou, kvôli ktorej sa ocitli na súde.

Pridajú sa ďalší?

Predpokladám, že v kratšej, či dlhšej dobe sa k Allianz – SP pridajú ďalšie poisťovne. Niektorí ľudia sa k PZP stavajú spôsobom, že im je jedno, či sa s poisťovňou bude poškodený naťahovať. Zabúdajú ale na to, že zodpovednostný vzťah je založený medzi vinníkom a poškodeným, poisťovňa je len akýmsi vedľajším účastníkom, ktorý by mal za vinníka uspokojiť oprávnené nároky poškodeného a potenciálne ťahanice sa teda škodcovi nevyhnú. Poškodený je totiž v zmysle zákona o PZP oprávnený, ale nie povinný uplatniť svoj nárok priamo voči poisťovni.

Pre mnohých však môže byť príjemným pocit, že ak svojou chybou spôsobia druhej osobe škodu, bude táto uspokojená bez možných ťahaníc a problémov s amortizáciou. Veď poistenie, teda pokiaľ nie je povinné si kupujeme pre dobrý pocit. To je jediná vec, ktorú bezprostredne po podpise zmluvy získate... :-)

Ak bude chcieť mať takýto dobrý pocit viac ľudí, trh vytvorí dopyt a poisťovne naň budú musieť zareagovať, koniec koncom preto tak teraz zareagovala aj Allianz – SP.

A čo potom?

Pre poisťovne bude nový stav znamenať zvýšené náklady na výplatu škôd a myslím, že to v (možno) dlhodobejšom horizonte zaplatíme všetci – motoristi. Nepredpokladám, že poisťovne budú platiť viac na úkor svojho zisku, čakám preto rast cien PZP. Avšak pre správnu vec. Dávam palec hore pre Allianz – SP.

Uzatvorte si poistenie on-line