PZP 2014 – tento rok povinné zmluvné poistenie zdraželo o 2.76%, no pribudli benefity

Aj napriek tomu, že v roku 2014 už vôbec nemožno hovoriť o mase klientov, u ktorých útlmom roka nastáva koniec poistného obdobia pri povinnom zmluvnom poistení, pravidelná mediálna pozornosť venujúca sa tomuto produktu je u nás už takmer kultúrnou zvyklosťou.

Napriek tomu, že otázka PZP je ku koncu roka aktuálna len pre zlomok klientov, pripravil som aj tento rok porovnanie cien a produktov povinného zmluvného poistenia, minimálne preto, že indikuje medziročný posun cien v tomto produkte.

Tohtoročná kampaň PZP sa v nezanedbateľnej miere niesla v pridávaní benefitov k povinnému zmluvnému poisteniu. Poisťovne zo skupiny VIENNA INSURANCE GROUP – KOOPERATIVA poisťovňa a KOMUNÁLNA poisťovňa pridali do svojich produktov poistenie batožiny na základe verejného prísľubu čím rozšírili doterajšie benefity poskytnuté na základe verejného prísľubu poisťovne, tvorené úrazovým poistením posádky vozidla a poistením proti živlom. Generali k svojmu produktu pridalo podľa voľby klienta úrazové poistenie, alebo poistenie pre prípad stretu so zverou, alebo poistenie výtlku a ponúka maximálny limit krytia 6 mil./6.mil EUR v cene poistného.

Aj tento rok je metodológia porovnania rovnaká ako predchádzajúce roky. V porovnaní sa nachádzajú všetky poisťovne, ktoré pôsobia na trhu PZP, porovnávame kombináciu 6 modelových prípadov vozidiel a 6 modelových prípadov držiteľov, ktorí zastupujú osoby z miest, vidieka, občanov i firmy.

Porovnanie cien na základe modelových príkladoch

Pre porovnanie segmentácie na základe miesta evidencie vozidla boli ako modelové prípady zvolené spomedzi miest Bratislava a spomedzi obcí Veľké Rovné. Modelový klient platí kvartálne (štatisticky platí kvartálne väčšina klientov PZP online). V tabuľke je uvedená celková suma zaplatená klientom za rok.


Vlastné porovnanie pre povinné zmluvné poistenie si môžete urobiť cez Rýchlepoistenie.sk

Minulý rok jasne v cenovom porovnaní dominovala ako cenovo najvýhodnejšia alternatíva Groupama Garancia poisťovňa, v modelových príkladoch bola najlacnejšia v dvanástich výskytoch, nasledovala UNIQA s desiatimi príkladmi, v ktorých bola najlacnejšia a trojicu uzatvárali spoločne KOMUNÁLNA poisťovňa a KOOPERATIVA poisťovňa z VIENNA INSURANCE GROUP so šiestimi výskytmi najvýhodnejšej sadzby v porovnaní.

Tento rok jasnú dominanciu v porovnaní prevzala KOOPERATIVA poisťovňa, ktorá bola v rámci porovnania najlacnejšia šestnásť krát. Aj tento rok obsadila druhú priečku UNIQA poisťovňa s ôsmymi výskytmi najvýhodnejšej ceny. O tretie miesto sa spoločne bijú Allianz – Slovenská poisťovňa, Genertel poisťovňa a Groupama Garancia poisťovňa s troma výskytmi.

Pomerne prekvapivý je pre mňa pomerne ojedinelý výskyt poisťovne Astra v prehľade, nakoľko ide o poisťovňu, ktorá na trh prišla len tento rok. Príchod na trh býva zväčša podporený agresívnou cenovou politikou, čo však nie je tento prípad. Astra bola najlacnejšia v dvoch výskytoch.

Ktoré benefity stoja za to?

AXA pojišťovna a.s.

 • Vysoký limit krytia 5 mil. eur / 2.5 mil. eur v základe
 • Rozsiahle asistenčné služby, ktoré poskytnú náhradné vozidlo, pomôžu pri defekte pneumatiky, strate kľúčov, alebo zámene paliva.
 • Široké spektrum voliteľných pripoistení – poistenie právnej asistencie, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie skla.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s

 • Vysoké limity krytia 6 mil. eur / 6. mil eur bez príplatku
 • Úrazové poistenie, alebo stret so zverou, alebo poistenie výtlku v cene poistného
 • Široké spektrum voliteľných pripoistení AUTOSET, okrem jedného voliteľného pripoistenia, ktoré je v cene základného poistenia je možné dopoistiť aj ďalšie riziká: úrazové poistenie, alebo stret so zverou, alebo poistenie výtlku, poistenie čelného skla, poistenie proti krádeži, poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie amortizácie.

Genertel poisťovňa, a.s.

 • Rozsiahle asistenčné služby: dočerpanie paliva, dobitie batérie, opravu defektu, asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov, alkohol taxi.
 • Ako pripoistenie k PZP je možné zvoliť miniHavarijné poistenie, ktoré ponúka garantované krytie až do 1 000 eur v prípade stretu s iným vozidlom, alebo miniHavarijné poistenie Extra s krytím do výšky 20 000 eur.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • Bezplatné úrazové poistenie posádky na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie proti živlom na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie batožiny na základe verejného prísľubu

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • Bezplatné úrazové poistenie posádky na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie proti živlom na základe verejného prísľubu
 • Bezplatné poistenie batožiny na základe verejného prísľubu

Union poisťovňa, a. s.

 • Odporúčam modul PZP Excellent, ktorý prináša vyššie limity krytia a rozsiahle asistenčné služby, ktoré kryjú náhradné vozidlo pri poistnej udalosti na niekoľko dní, výmenu defektu, vybitú batériu.

UNIQA poisťovňa, a. s.

 • Široké spektrum voliteľných pripoistení – pripoistenie čelného skla, nadštandardné asistenčné služby, úrazové poistenie, právna ochrana.
 • Odporúčam si za 12 eur priplatiť nadštandardné asistenčné služby, ktoré poskytnú náhradné vozidlo až na 5 dní aj pri poruche vozidla, asistenciu pri strate kľúčov, či zámene paliva, ale aj ubytovanie pri nehode, alebo poruche vozidla.

Záver?

Medziročný posun v cenách PZP podľa nášho porovnania medzi rokmi 2012 a 2013 bol – 5%. Tento rok poistenie v porovnaní s minulým rokom zdraželo o 2,76 %. Medziročne to nie je veľký posun. Je ale nutné podotknúť, že od roku 2007 do roku 2012 konštantne ceny poistenia klesali.

Vlastné porovnanie pre povinné zmluvné poistenie si môžete urobiť cez Rýchlepoistenie.sk.

Uzatvorte si poistenie on-line