Nové cenníky PZP 2013 – porovnanie cien povinného zmluvného poistenia. Zlacnenie o 5%.

Zvýšený výskyt reklám prerušujúcich náš pasívny príjem televíznej zábavy, promujúcich výhody povinného zmluvného poistenia tej ktorej poisťovne, aj bez letmého nahliadnutia do kalendára indikuje počiatok každoročného tradičného lovu slovenských motoristov na najnižšie ceny povinného zmluvného poistenia.

Tento rok poisťovniam nová konkurencia zatiaľ nepribudla, no nebadať výrazné cenové turbulencie. Zdá sa, že ceny povinného zmluvného poistenia sa ustálili a ak ste sa prepoisťovali minulý rok, výraznú úsporu nečakajte.

Oprašujem moje minuloročné porovnanie a aktualizujem vzorových klientov na tohtoročné ceny. Metodológia porovnania je rovnaká ako minulý rok. Do porovnania cien povinného zmluvného poistenia pre rok 2013 zahŕňame partnerov portálu Rýchlepoistenie.sk a (pre zachovanie objektivity) Genertel, ktorý v ponuke nášho portálu nie je, no z hľadiska ceny ho v niektorých kategóriách nemožno ani tento rok prehliadnuť, hoci kategórií, v ktorých dominuje v porovnaní s minulým rokom ubudlo.

Tabuľka obsahuje modelové vozidlá s uvedenou kubatúrou, výkonom motora a hmotnosťou a ceny zodpovedajúce profilu držiteľa motorového vozidla. Predpokladáme priaznivý bezškodový priebeh a v poisťovni Genertel predpokladáme najdlhšie možné disponovane vodičským oprávnením vzhľadom na vek držiteľa v záujme získania čo najlepšieho škodového profilu pre objektívne porovnanie cien Genetelu vzhľadom na jeho cieľový segment. Pre porovnanie segmentácie na základe miesta evidencie vozidla boli ako modelové prípady zvolené spomedzi miest Bratislava a spomedzi obcí Veľké Rovné. Modelový klient platí kvartálne (štatisticky platí kvartálne väčšina klientov PZP online). V tabuľke je uvedená celková suma zaplatená klientom za rok.

Celková cenová hladina PZP pri našich vzorových segmentoch klientov klesla v priemere len o 5%. Najväčšiu možnú úsporu v porovnaní s minuloročnými najlacnejšími ponukami sme indikovali na úrovni 17 eur. Samozrejme klienti, ktorí minulý rok neuzatvorili vtedy najvýhodnejšie poistenie môžu ušetriť podstatne viac. Vlastné porovnanie pre povinné zmluvné poistenie si môžete urobiť cez Rýchle poistenie.

Uzatvorte si poistenie on-line