PZP 2012 – porovnanie cien povinného zmluvného poistenia

Každý rok spoločne s blížiacim sa útlmom roka silnejú kampane poisťovní pôsobiacich na trhu povinného zmluvného poistenia snažiacich sa ukrojiť si svoj podiel z čoraz menšieho počtu motorových vozidiel majúcich povinné zmluvné poistenie uzatvorené na kalendárny rok. Práve títo motoristi totiž majú šancu zmeniť poisťovňu do 18. novembra 2011.

Hoci už neplatí, že pre poisťovne ide o najlukratívnejšiu časť klientely, čo dokazujú akciové ponuky poisťovní platné počas celého roka zamerané na celé spektrum poistného trhu, predsa len ide o možnosť osloviť väčšie množstvo klientov v krátkom čase za výdatnej podpory novinárov vyvolávajúcich masívnu mediálnu podporu na zmenu poisťovne. A tomu adekvátne prispôsobujú svoju ponuku.

Tento rok súčasným poisťovateľom konkurencia nepribudne. Je to zmena v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (Genertel, Union, AXA), no na zvyšovanie cien poisťovní nebude mať vplyv, nakoľko stále cítiť tendencie na získanie trhového podielu prvej direct poisťovne na Slovensku - maďarského Genertelu. Agresivita cenovej politiky vyzývateľa trhu však postupne utícha, čo sa odzrkadľuje pri porovnaní cien poisťovní. Predpokladám, že možností využiť jej čoraz menej agresívnu cenovú stratégiu bude pre slovenských klientov stále menej a bude kopírovať trendy trhových nováčikov rokov minulých, ktorí po minútach svojej slávy museli zvýšiť ceny, alebo odobrať benefity, aby ich poistní matematici sledujúci rentabilitu produktu mohli spokojnejšie spávať.

Prispejem svojou troškou k burcovaniu obyvateľstva na zmenu poisťovne, hoc predchádzajúce riadky mohli pôsobiť akoby som toto obdobie zaznával. Nezaznávam, prihrievam si polievočku pre svoj biznis a preto dávam do éteru porovnanie cien povinného zmluvného poistenia pre rok 2012 partnerov portálu Rýchlepoistenie.sk a (pre zachovanie objektivity) Genertelu, ktorý v ponuke nášho portálu nie je, no z hľadiska ceny ho v niektorých kategóriách nemožno prehliadnuť.

Tabuľka obsahuje modelové vozidlá s uvedenou kubatúrou, výkonom motora a hmotnosťou a ceny zodpovedajúce profilu držiteľa motorového vozidla. Predpokladáme priaznivý bezškodový priebeh a v poisťovni Genertel predpokladáme najdlhšie možné disponovane vodičským oprávnením vzhľadom na vek držiteľa v záujme získania čo najlepšieho škodového profilu pre objektívne porovnanie cien Genetelu vzhľadom na jeho cieľový segment. Pre porovnanie segmentácie na základe miesta evidencie vozidla boli ako modelové prípady zvolené spomedzi miest Bratislava a spomedzi obcí Veľké Rovné. Modelový klient platí kvartálne (štatisticky platí področne väčšina klientov PZP online). V tabuľke je uvedená celková suma zaplatená klientom za rok.

Z porovnania vyplýva zaujímavá skutočnosť, že cenový boj v skutočnosti bude prebiehať medzi pár poisťovňami. Je však možné, že v priebehu kampane prídu poisťovatelia s inými akciovými ponukami. Zatiaľ svoju bežnú ponuku zvýhodnila len Komunálna poisťovňa (zníženie cien o 10%) a ceny zmenila aj poisťovňa Union. Ostatné poisťovne nateraz ponúkajú doteraz platné sadzby. Všetky dáta sa vzťahujú k 30.10.2011 a boli získané z kalkulačky Rýchlepoistenie.sk a webu poisťovne Genertel. A čo ceny pre Vaše auto? Urobte si porovnanie PZP cez Rýchle poistenie.

 

Uzatvorte si poistenie on-line