Povinné zmluvné poistenie - ide vždy len o cenu?

"Najlepšie povinné zmluvné poistenie je také, ktoré je najlacnejšie." Každé ráno ma v našej firme víta plagát, ktorého text a vizuál som síce navrhol ja, no čím ďalej tým menej sa s ním stotožňujem. Plagát promuje náš portál pre on-line poistenie, ktorého účelom je okrem iného porovnať ceny povinného poistenia a ukázať klientovi, koľko môže ušetriť. Staviame na tom kampane aj marketing. Je to pekný slogan, ale nie je to 100% pravda.

Meniť ho nebudem, na plagáte o rozmeroch 90x50cm sa nejaké hlbšie posolstvo odkomunikovať nedá, no aspoň sem napíšem prečo podľa mňa argument, že je jedno, kde mám povinnú poistku auta, keď z nej peniaze mne nikdy nepôjdu je nesprávny. Nie je nesprávny pre to, že takýto egoistický pohľad na svet je zlý, to nie.... ale pre to, že poškodený nasrdený poisťovňou môže motoristovi veľmi zavariť. A už pôjde o mna. Je teda cena pri PZP všetko?

Povinné zmluvné poistenie je povinný uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Ide o poistenie zodpovednosti a kryje škody, ktoré môžu v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla vzniknúť tretím osobám.

V prípade, ak prevádzkou vozidla spôsobí jeho držiteľ škodu tretej osobe, vzniká držiteľovi právna povinnosť spôsobenú škodu nahradiť. Povinné zmluvné poistenie odbremeňuje motoristu od nutnosti náhrady spôsobenej škody z vlastného vrecka a teda poisťovňa za nás uhradí škodu, ktorú by sme v opačnom prípade museli zaplatiť my. Na jednej strane máme povinnosť motoristu uhradiť vzniknutú škodu a na strane druhej oprávnenie poškodeného na náhradu škody. Predstavte si však, že poisťovňa jednoducho škodu nenahradí, alebo ju nahradí v inej výške a teda nebude nahradená vzniknutá škoda v takej miere, v akej by boli požiadavky poškodeného uspokojené. Čo potom? Máme problém.

Ak je poisťovňa voči poškodenému neseriózna, môžete skončiť na súde.

Skutočne, ak je poškodený nespokojný s plnením poisťovne z povinného zmluvného poistenia, môže si vrámci občiansko-právneho konania na súde uplatňovať svoj nárok priamo voči motoristovi. Bohužiaľ fakt, ktorý stále nahráva do kariet poisťovateľom je ten, že máloktorý Slovák je odhodlaný využiť flexibilné služby našej justície, ale pozor! Na slovenskom trhu začínajú pôsobiť spoločnosti, ktoré sa profesionálne zaoberajú poskytovaním právnych služieb poškodeným pri dopravných nehodách a cieľom ktorých je jediné a to pomôcť poškodenému získať čo najvyššie možné odškodnenie (pozri www.votum-co.sk). Život môže motoristovi poistenému v neserióznej poisťovni skomplikovať aj to, ak poškodený využíva služby poistenia právnej ochrany (DAS).

Ako sa chrániť a ako rozoznám serióznu poisťovňu?

Stále si myslíte, že to ak budete mať povinnú poistku auta v zlej, no lacnej poisťovni pre Vás nemá žiadne negatívum? Pri výbere povinného zmluvného poistenia sa neorientujte len podľa výšky poistného, ale berte do úvahy aj ďalšie aspekty. Spýtajte sa známych, alebo poisťovacieho makléra, na skúsenosti skôr než bude neskoro. Veľa o skúsenostiach iných ľudí napovedia aj ich reakcie a podnety v rôznych diskusiách na internete.

Uzatvorte si poistenie on-line