Kapitálové životné poistky od januára zdražejú

Národná banka Slovenska k 1. januáru 2014 znížila maximálnu technickú úrokovú mieru v životnom poistení zo súčasných 2,5% na 1,9%. Pre novo-uzatvorené zmluvy to bude znamenať zvýšenie poistného, technická úroková miera totiž predstavuje istú formu garantovania vkladov, ku ktorému sa poisťovňa pri podpise poistnej zmluvy klientovi zaviaže. Jej zníženie bude pri zachovaní rovnakej poistnej sumy pre prípad dožitia bude znamenať vyššie poistné pre klienta.

Existujúcich poistných zmlúv sa táto zmena nedotkne. Klienti by však mali mať na pamäti to, že ak po januári 2014 budú chcieť zvýšiť svoje poistné krytie, poisťovňa im ho prepočíta s novou sadzbou.

Naposledy sa znižovala maximálna technická v januári 2007 na úroveň 2,5%, dovtedy bola maximálna technická úroková miera stanovená vo výške 4%.

Ak uvažujete o uzatvorení tradičného kapitálového životného poistenia, poponáhľajte sa. Ak si totiž uzatvoríte zmluvu do konca roka, budú sa na ňu počas celej doby jej platnosti vzťahovať aktuálne podmienky.

Uzatvorte si poistenie on-line