Poistenie čelného skla k PZP

Čelné sklo na aute už dlhodobo môžeme mať poistené v rámci havarijného poistenia, nevôľa poisťovní uznať takto prehlásené nároky motoristov si však vyžiadala existenciu riešenia, ktorým by boli pokryté potreby mať kryté škody na čelnom skle tých motoristov, ktorí nechcú, alebo je pre nich neekonomické mať havarijné poistenie.

Rozbité čelné sklo patrí medzi najčastejšie poškodenie vozidla na našich cestách. Dlhodobo zaužívaná predstava motoristov o bezproblémovom riešení výmeny čelného skla prostredníctvom povinného zmluvného poistenia, jednoduchým "zastavením vopred idúceho vozidla" a proklamovaním poškodenia "odskočeného kamienka spod kolesa" narazila na silnejúcu nevôľu niektorých poisťovateľov, ktorú spredmetnili v právnej konštrukcií "nepreukázateľnosti tvrdenia," ktorou spochybňujú príčinnú súvislosť a preukázateľnosť takéhoto tvrdenia, nakoľko niektorí motoristi si vynahradzovali absenciu havarijného poistenia takým spôsobom, že zastavili prvé predbiehajúce vozidlo a nárokovali si poškodenie čelného skla.

Čelné sklo na aute už dlhodobo môžeme mať poistené v rámci havarijného poistenia, nevôľa poisťovní uznať takto prehlásené nároky motoristov si však vyžiadala existenciu riešenia, ktorým by boli pokryté potreby mať kryté škody na čelnom skle tých motoristov, ktorí nechcú, alebo je pre nich neekonomické mať havarijné poistenie.

Aké sú možnosti poistenia čelného skla bez toho, aby ste museli mať uzatvorené havarijné poistenie?

Na trhu existuje niekoľko samostatných produktov kryjúcich škody na čelnom skle, alebo pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu.

Samostatné poistenie čelného skla do Wüstenrot poisťovne

Jednoduchým produktom Wüstenrot poisťovne si môžete poistiť čelné sklo bez ohľadu na to, v ktorej poisťovni máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Čelné sklo si jednoducho poistíte na samostatnej zmluve, pričom Wusternot takýto produkt uviedol ako prvá poisťovňa na slovenskom trhu. Chvalabohu. Cenová politika je jednoduchá:

Poistná sumaSpoluúčasťPoistné
200 eur0% oprava; 10% výmena40 eur
500 eur0% oprava; 10% výmena60 eur

Samostatné poistenie čelného skla do Kooperativa poisťovne

Rovnako ako Wüstenrot, aj Kooperativa prišla so samostatným produktom poistenia čelného skla. Škála možností voľby poistnej sumy (ktorá by mala odzrkadľovať hodnotu výmeny čelného skla) je v prípade poisťovne Kooperativa širšia, ceny sú "baťovskejšie," no hlavne spoluúčasť je výhodnejšia.

Poistná sumaSpoluúčasťPoistné
200 eur0% oprava; 5% výmena39 eur
350 eur0% oprava; 5% výmena49 eur
500 eur0% oprava; 5% výmena59 eur
1000 eur0% oprava; 5% výmena99 eur

Omnoho výhodnejšie sa zdajú byť pripoistenia k povinnému zmluvnému poisteniu, ktoré ponúka už dlhodobo poisťovňa AXA a od októbra 2012 aj UNIQA. Musíte však mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie práve v týchto poisťovniach.

AXA len za 18 eur ročne...

V prípade, ak máte uzatvorené PZP v poisťovni AXA, môžete si jednoducho pripoistiť čelné sklo už za 18 eur. Na prvý pohľad lákavá ponuka stratí trošku svojej atraktivity pri štúdiu poistných podmienok, ktoré stanovujú spoluúčasť vo výške 20% z výšky škody, minimálne však 33 eur. Rovnako je obmedzené maximálne plnenie vo výške 664 eur. Prvotný cenový WOW efekt trošku uberie na intenzite, no pri uvedenej cene nemožno spravodlivo očakávať iné parametre. Ak príde na lámanie chleba a bude nevyhnutná výmena čelného skla v hodnote 500 eur, vďaka spoluúčasti si zaplatíte 100 eur, no napriek tomu považujem toto pripoistenie za najpodarenejšie. Ku cti poisťovne AXA prispieva skutočnosť, že s touto možnosťou prišla ako prvá a oveľa skôr ako relevantná konkurencia.

Čelné sklo k PZP Uniqa

Podobne ako AXA, aj Uniqa ponúka možnosť pripoistiť si čelné sklo k povinnému zmluvnému poisteniu. Nespornou výhodou poistenia UNIQA je skutočnosť, že sa dojednáva bez spoluúčasti. Ceny sú príjemné:

Poistná suma

Ročné poistné

250 €

25,00 €

350 €

35,00 €

500 €

50,00 €

1.000 €

100,00 €

Resumé?

Ak nemáte Vaše auto havarijne poistené, najvýhodnejšie je pre Vás riešiť krytie čelného skla prostredníctvom pripoistenia k PZP. Tu ťažko určiť víťaza, všetko záleží od ceny samotného povinného zmluvného poistenia. Zrátajte si kumulatívnu cenu PZP + pripoistenia čelného skla a zvoľte tú poisťovňu, ktorá predstavuje najzaujímavejšiu ponuku. Ak Vaša poisťovňa neponúka pripoistenie k PZP, svojou ponukou Vás môže zaujať Kooperativa a Wüstenrot. Výškou spoluúčasti i variabilitou poistných súm v tomto prípade zaujme viac Kooperativa.

Zvážte, či sa Vám viac neoplatí havarijné poistenie, alebo čiastočné havarijné poistenie, ktoré kryje aj škody na čelnom skle. O čiastočných havarijných poistkách však napíšem nabudúce.

Uzatvorte si poistenie on-line